Postgraduate programme in Innovation and Entrepreneurship in engineering – social profit track

Instelling

KU Leuven

Opleiding

Postgraduate Programme in Innovation and Entrepreneurship in Engineering-social profit track

Studiejaar

Masters en ManaMa

Omschrijving

Een ingenieur lost vooral problemen op voor… mensen. En soms is daar (te) weinig aandacht voor. In deze opleiding combineren studenten vakinhoudelijke modules met projectwerk waar samen aan oplossingen wordt gewerkt voor reële noden van mensen en organisaties in de social-profitsector.

Studenten leren de social profit kennen en ervoor werken door zich erin onder te dompelen, de confrontatie aan te gaan en er krachtgericht naar te kijken. Gaandeweg ontdekken studenten hoe technologie het leven van mensen en hun organisaties kan veranderen en verbeteren. Dan komt het erop aan deze mogelijkheden ook echt uit te werken, te (helpen) implementeren en duurzaam te maken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan en multidisciplinariteit is dan ook een belangrijke troef.