Evaluatie van onderzoek

Onderzoekers worden meermaals in hun carrière onderworpen aan evaluaties. Het kader voor dergelijke evaluaties wordt gewoonlijk bepaald door disciplinespecifieke criteria aan de ene kant, en door beleidsmatige criteria aan de andere kant, ontwikkeld om een bepaalde praktijk te stimuleren of om specifieke realisaties te belonen.
Het proces van evaluatie moet van hoogstaande kwaliteit zijn, of het nu gebaseerd is op bibliometrie, op peer review of op een combinatie van beide. De methodes die worden toegepast moeten omzichtig worden gekozen in overeenstemming met de doelstelling van de evaluatie, gaande van b.v. de persoonlijke ontwikkeling van een onderzoeker tot strategische instellingskeuzes.

De Raad van Bestuur van de UGent heeft acht principes goedgekeurd waaraan elke evaluatie van onderzoek dient te beantwoorden:

  1. De afweging voor een gepaste evaluatiemethode voor onderzoek stemt overeen met de doelstelling van de evaluatie.
  2. De evaluatie houdt rekening met de beoogde impact van het onderzoek; fundamenteel-wetenschappelijk, economisch, maatschappelijk, of een combinatie daarvan.
  3. De evaluatie houdt rekening met de diversiteit tussen disciplines.
  4. De gekozen evaluatiemethode maakt een haalbare afweging tussen de eenvoud van de procedure en de complexiteit van het onderzoek.
  5. De evaluatiecriteria worden vooraf vastgelegd en worden vooraf aan alle betrokkenen meegedeeld.
  6. De evaluatiecommissie bevat voldoende experten die in staat zijn de kwaliteit van het onderzoek adequaat te beoordelen.
  7. Bovenstaande principes worden geïmplementeerd door middel van een doordachte keuze van evaluatie-indicatoren en een holistische benadering van peer review.
  8. Elke commissie of beleidsmaatregel die onderzoek evalueert, engageert zich ertoe de best mogelijke inspanning te leveren om bovenstaande principes in de praktijk om te zetten.

De volledige visienota is online raadpleegbaar.

In de loop van het jaar 2017 worden bovenstaande principes omgezet in concrete richtlijnen voor de rekrutering en promotie van academisch personeel en richtlijnen voor de evaluatie van onderzoeksvoorstellen gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds.