UGent-onderscheidingen

Om het kwaliteitsstreven en de inzet van al haar medewerkers te belonen en stimuleren, kent de UGent 3 eigen, unieke onderscheidingen toe.

Een universiteit heeft een drievoudige opdracht:

  • Onderwijs
  • Onderzoek
  • Maatschappelijke/wetenschappelijke dienstverlening

Met deze jaarlijkse onderscheidingen wil de UGent medewerkers belonen die zich onderscheiden in één of meer van deze doelstellingen.

3 onderscheidingen voor een drievoudige opdracht

Minervaonderscheiding voor onderwijs

Voor onderwijs kan een nominatie gegeven worden aan lesgevers die erin slagen de studenten te boeien via goed gestructureerde en interessante colleges of die een bijzondere bijdrage leveren aan onderwijsinnovatie of –organisatie en curriculumontwikkeling. Ook medewerkers die uitblinken in internationale onderwijsprogramma’s of begeleiding van (doctoraats)studenten komen in aanmerking.

Prometheusonderscheiding voor onderzoek

Wat onderzoek betreft zoeken we medewerkers die dat steentje extra bijdragen tot de internationale profilering van het UGent-onderzoek, al dan niet door een innovatieve doorbraak of maatschappelijk relevant onderzoek, of als geboren teamleider van een onderzoeksgroep of inspirerende begeleider van doctoraatsproefschriften.

Hermesonderscheiding voor maatschappelijke dienstverlening en valorisatie

Een bewust maatschappelijk geëngageerde universiteit als de UGent waardeert ook haar medewerkers die op de barricade staan voor ontwikkelingssamenwerking; die erin slagen hun onderzoeksresultaten economisch en/of maatschappelijk te valoriseren. Die hun pedagogische en academische verantwoordelijkheid met beide handen opnemen voor wetenschapspopularisering; actief deelnemen aan het maatschappelijk debat, een uitzonderlijke bijdrage aan het beleid bieden. Oud-studenten blijven prikkelen via een actieve alumniwerking verdient evenzeer een ereplaats.

Nominaties

Ieder voorjaar worden medewerkers én studenten opgeroepen tot het uitbrengen van hun stem. Iedere UGent'er kan voor elke categorie 1 favoriet nomineren, en dit uit alle personeelscategorieën (zowel behorende tot de faculteiten als tot de centrale administratie).

Deze nominaties worden vervolgens bezorgd aan een adviescommissie die een shortlist van genomineerden opstelt.

De nominatieronde voor de Onderscheidingen 2016-2017 liep tot juli 2017..

  • Nomineer voor de Minervaonderscheiding (onderwijs)
  • Nomineer voor de Prometheusonderscheiding (onderzoek)
  • Nomineer voor de Hermesonderscheiding (dienstverlening)

Overzicht van eerdere laureaten