Ambten met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht voor ERC Advanced Grantees

Aan de Universiteit Gent zijn met ingang vanaf 1 oktober 2018 een aantal voltijdse ambten in het zelfstandig academisch personeel (ZAP) te begeven ten laste van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). De te begeven ambten staan open voor kandidaten die nog geen voltijds ZAP-ambt aan de Gent bekleden en situeren zich in de aanvangsgraad van hoogleraar of gewoon hoogleraar.

De ambten zijn te begeven in alle vakgebieden.

Opdracht

Deze BOF-ambten worden voor hernieuwbare periodes van 5 jaar toegekend tot aan het emeritaat. Het opnemen van dit ambt impliceert het privilege om zich nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten, met een beperkte onderwijsopdracht van maximum 8 studiepunten per semester, gemiddeld over 3 jaar.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

 • Het is vereist dat aan de kandidaat door het European Research Council een ERC Advanced Grant wordt toegekend naar aanleiding van de oproep ERC-2017-AdG die gelanceerd wordt op 16 mei 2017 op de ERC-website en met deadline 31 augustus 2017 én dat de Universiteit Gent daarbij optreedt als “host institution” uiterlijk tijdens het eerste jaar van de ERC Advanced Grant;
 • U bekleedt nog geen voltijds ZAP-ambt aan de Universiteit Gent;
 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift. Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU)- diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC;
 • U beschikt over minstens twee jaar postdoctorale ervaring op het moment van de indiensttreding.

Kennis/ervaring

 • U heeft reeds excellent wetenschappelijk onderzoek verricht in een vakgebied zoals blijkt uit een sterk uitgebreide onderzoeksoutput van hoog niveau in internationale publicaties (tijdschriften en/of boeken) met leescomité en een duidelijk internationaal profiel;
 • U heeft uitgebreide ervaring in het leiden van onderzoek en het begeleiden van doctoraten;
 • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;  
 • Strekken tot aanbeveling:
  • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau;  
  • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald;
  • Onderwijsprofessionalisering.

Aanstellingsinformatie

Afhankelijk van het specifieke profiel van de geselecteerde kandidaat wordt de graad hoogleraar dan wel gewoon hoogleraar toegekend. Dit wordt beslist door het Universiteitsbestuur op voordracht van de Faculteitsraad.

We bieden u een benoeming in vast dienstverband in de aanvangsgraad van hoogleraar of gewoon hoogleraar, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel V.28 van de Codex Hoger Onderwijs.

Ons aanbod

De UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod,  ecocheques,… Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen kan u vinden op onze website.

UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden,  een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld),  ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vindt u op: www.ugent.be/en/living en www.ugent.be/en/staff

Solliciteren

Een ontvankelijke aanvraag voor ERC Advanced Grant fungeert tegelijkertijd als sollicitatie voor de ZAP-ambten. De oproepdocumenten en aanvraagformulieren kunnen bekomen worden op de website van de Europese Commissie: https://erc.europa.eu/funding-and-grants/apply-funding/call-proposals

Meer informatie

Verdere informatie betreffende deze vacature kan verkregen worden bij de afdeling Onderzoekscoördinatie van de directie Onderzoeksaangelegenheden, tel. 32-9-264 32 36, email: .