Verloning van het ATP


Je salaris wordt bepaald aan de hand van volgende elementen:

  • De functieklasse van de vacature
  • Je functie-specifieke werkervaring
  • Je totale aantal jaren werkervaring
FunctieklasseVereist diplomaAlg. functiebenamingGraden
A+ Diploma van master of gelijkgesteld diploma / 9.1 t.e.m. 11
A Diploma van master of gelijkgesteld diploma Directiemedewerker 7.1 t.e.m. 9.2
B Diploma van bachelor of gelijkgesteld diploma Hoofdmedewerker 4.1 t.e.m. 6.2
C Diploma van Hoger secundair onderwijs Medewerker 3.1 t.e.m. 4.3
D Geen diplomavereisten Adjunct-medewerker 2.1 t.e.m. 3.4

Binnen elke functieklasse zijn er dus verschillende salarisschalen. In de regel start je je carrière binnen de eerste schaal van de functieklasse en groei je naargelang je ervaring en mits positieve evaluatie door naar de volgende schaal. Personen die starten aan de UGent maar reeds elders ervaring in een gelijkaardige functie hebben opgebouwd, kunnen starten in een hogere schaal. Het is het Universiteitsbestuur dat, op advies van de selectiecommissie, een eindoordeel heeft over je inschaling.

Naast de verschillende graden, die samenhangen met de relevante ervaring, wordt ook de geldelijke anciënniteit tot een bepaald aantal jaren in rekening gebracht. Hieronder valt alle bezoldigde arbeid, met uitzondering van studentenjobs, stages en vrijwilligerswerk. De geldelijke anciënniteit verhoogt jaarlijks of tweejaarlijks.

Als je in dienst komt, wordt er gevraagd om tewerkstellingsattesten van vorige werkgevers bij ons in te dienen. Zo kunnen we je totale jaren werkervaring berekenen en laten meetellen in de vaststelling van je salaris.