Verloning van het ATP

Hoe wordt mijn salaris bepaald?

Je salaris wordt bepaald aan de hand van volgende elementen:

  • Het niveau van de functie (functieklasse) en de daaraan gekoppelde salarisschalen
  • Je anciënniteit

Niveau van de functie

Er zijn 5 functieklassen, afhankelijk van het niveau van de functie. Aan elke functieklasse zijn er bepaalde salarisschalen gekoppeld.

FunctieklasseVereist diplomaAlg. functiebenamingSalarisschalen
A+ Diploma van master of gelijkgesteld diploma / 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11
A Diploma van master of gelijkgesteld diploma Directiemedewerker 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2 
B Diploma van bachelor of gelijkgesteld diploma Hoofdmedewerker 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 
C Diploma van Hoger secundair onderwijs Medewerker 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3
D Geen diplomavereisten Adjunct-medewerker 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

 

Anciënniteit

Naast het niveau van de functie, speelt ook anciënniteit mee in het bepalen van je salaris. Er zijn twee soorten anciënniteit:

  • Schaalanciënniteit bouw je op tijdens je loopbaan aan UGent. Na vier jaar in een salarisschaal bevorder je, mits positieve evaluatie, naar de volgende salarisschaal. In de regel start je je carrière aan de UGent binnen de laagste salarisschaal van de functieklasse. Personen die starten aan de UGent maar reeds elders ervaring hebben opgebouwd die relevant is voor en op niveau van de functie, kunnen onder bepaalde voorwaarden starten in een hogere salarisschaal. Hierbij worden dezelfde principes gehanteerd als in het loopbaanmodel. De selectiecommissie stelt na de eindselectie vast welke werkervaring als functierelevant wordt beschouwd en doet een voorstel naar inschaling. Het Universiteitsbestuur heeft hierin het eindoordeel.
  • Onder geldelijke anciënniteit verstaan we alle werkervaring die je in je loopbaan binnen en buiten de UGent hebt opgebouwd. Hieronder valt alle bezoldigde arbeid, met uitzondering van studentenjobs, stages en vrijwilligerswerk. Anciënniteit die je buiten de UGent hebt opgebouwd, kan onder voorwaarden meegenomen worden in de berekening van je salaris. Wanneer je start aan de UGent, vragen we je om tewerkstellingsattesten van vorige werkgevers in te dienen. Zo kunnen we je totaal aantal jaren werkervaring nauwkeurig berekenen en laten meetellen in de vaststelling van je salaris. Eenmaal je in dienst bent bij UGent, verhoogt je geldelijke anciënniteit jaarlijks of tweejaarlijks.

Hoe interpreteer ik de salarisschalen?

In het vacaturebericht vind je steeds de functieklasse en de daaraan gekoppelde salarisschalen terug. Vervolgens kan je in onze salarisschalen het bruto, niet-geïndexeerde jaarsalaris opzoeken:

  • De kolommen zijn de verschillende salarisschalen.
  • De rijen geven het aantal jaren geldelijke anciënniteit weer (de tredes).
  • Om het bruto maandsalaris te berekenen, vermenigvuldig je het getal in de tabel met de huidige index en deel je dit bedrag vervolgens door 12.

Voorbeeld 1: Na je secundair onderwijs werkte je 6 jaar als verkoper. Daarna behaalde je een bachelor-diploma. Vervolgens werkte je 10 jaar als laborant in een privébedrijf. Nu solliciteer je aan de UGent voor een zeer gelijkaardige functie van laborant in functieklasse B en je wordt geselecteerd voor de functie. Uit je tewerkstellingsattesten blijkt dat je 16 jaar geldelijke anciënniteit hebt en de selectiecommissie oordeelt dat je 10 jaren ervaring als laborant qua inhoud en niveau relevant zijn voor de functie. Je verloning gebeurt volgens salarisschaal 4.3 met trede 16. Je bruto maandsalaris zal in dat geval neerkomen op (23 495,06 * huidige index) / 12.

Voorbeeld 2: Na je secundair onderwijs behaalde je een masterdiploma. Na je afstuderen werkte je 4 jaar als administratief medewerker op bachelor-niveau. Nu solliciteer je binnen de UGent naar een functie van projectcoördinator in functieklasse A en je wordt geselecteerd. Uit je ingediende tewerkstellingsattest blijkt dat je 4 jaar geldelijke anciënniteit hebt en de selectiecommissie oordeelt dat je ervaring als administratief medewerker niet voldoende relevant is voor de functie. Je verloning gebeurt volgens salarisschaal 7.1 met trede 4. Je bruto maandsalaris zal in dat geval neerkomen op (23 793,14 * huidige index) / 12.


Disclaimer: het is steeds het Universiteitsbestuur dat, op advies van de selectiecommissie, het eindoordeel heeft over de toegekende salarisschaal. De hierboven vermelde berekeningen zijn slechts een hulpmiddel voor sollicitanten om een inschatting te maken van het salaris en zijn in geen geval bindend. Pas na de eindselectie wordt de definitieve salarisschaal meegedeeld. De trede wordt bepaald na het indienen van tewerkstellingsattesten.