Huidige index

De salarisschalen worden geïndexeerd.

De index bedraagt vanaf 1 oktober 2018 170,69%.