Er ging iets mis / Something went wrong

Je probeerde de interne vacaturewebsite van de UGent te bereiken maar dat lukte niet.
De interne vacaturewebsite is enkel toegankelijk voor personeelsleden die rechtstreeks door de Universiteit Gent of door het IWT, FWO, VIB, IMEC ... bezoldigd worden. Behoor jij niet tot deze groep? Solliciteer dan via de externe vacaturewebsite. Er zal gevraagd worden een account aan te maken.
Denk je dat er iets anders is misgegaan? Contacteer de afdeling Werving en Selectie door een e-mail te sturen naar selecties@UGent.be.

---

You failed to reach the UGent internal vacancy website.
The internal vacancy website is only accessible to staff directly paid by Ghent University or IWT, FWO, VIB, IMEC .... If this does not apply to you, please go through the external job site to submit your application. You will be asked to create an account.
Do you think something else went wrong? Please contact the Recruitment Office by sending an email to selecties@UGent.be.