PhD audioloog voor periode van 4 jaar

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 18, 2017 15:46
Vakgroep/directie/dienst
GE27 - Vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen (afstudeerrichting audiologie) of gelijkgesteld diploma
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

 • Je opdracht bestaat uit wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift, aangevuld met afname van klinisch audiologische en vestibulaire tests in een pediatrische populatie, en dit zowel in het UZ Gent als in andere ziekenhuizen in Vlaanderen.
 • Je pleegt geregeld overleg binnen je multidisciplinair team en onderhoudt goede relaties met de Neus-Keel-Oor artsen die jouw advies inwinnen aangaande de testresultaten.
 • Je stelt de patiënt centraal en je bent in staat de communicatie en informatieverstrekking op maat van de patiënt af te stemmen.
 • Je staat garant voor een heldere rapportage van de onderzoeksresultaten, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je participeert in klinisch wetenschappelijke studies en neemt deel aan congressen en bijscholingen.

Functieprofiel

 • Je bent houder van een diploma van master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen (afstudeerrichting audiologie) of gelijkgesteld diploma. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • Je hebt aantoonbare klinische ervaring binnen het audiologisch en voornamelijk binnen het vestibulair domein die kan bijdragen tot de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ervaring binnen de pediatrische populatie is een meerwaarde.
 • Je hebt wetenschappelijke, klinische en diagnostische kennis van de audiovestibulaire onderzoekstechnieken en audiovestibulaire pathologieën, liefst ook bij kinderen.
 • Je hebt interesse in wetenschappelijk en/of projectmatig onderzoek.
 • Je beschikt over didactische en communicatieve kwaliteiten.
 • Je bent administratief sterk en werkt op een ordelijke en goed georganiseerde manier.
 • Je getuigt van inzet, verantwoordelijkheidszin en stressbestendigheid.
 • Je bent patiëntgericht.
 • Integriteit, loyaliteit, teamwork en flexibiliteit kenmerken je.

Solliciteren

INTERESSE? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv naar . Deadline voor sollicitatie is maandag 18 september.