Business Developer

Uiterste inschrijvingsdatum
Feb 12, 2018 14:04
Vakgroep/directie/dienst
LA24 - Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Type contract
Contract van onbepaalde duur
Diploma
Doctoraat of gelijkwaardig door ervaring
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De thematiek rond ‘Resource Recovery’ werd recent gestructureerd onder de koepel van het valorisatieconsortium “End-of-Waste” met als doel in te zetten op de vele multidisciplinaire valorisatietrajecten die rond nevenstromen uit landbouw, agro-industrie, voedingsindustrie alsook analoge biologische afval(water)stromen kunnen worden opgebouwd. Het samenbrengen van een multidisciplinair consortium met 32 gedreven professoren en hun betrokken diensten rond de verwerking en valorisatie van nevenstromen uit de bio-industrie zal een sterk synergetisch effect hebben op het vlak van conceptontwikkeling en –realisatie, wat de valorisatie-initiatieven van UGent in dit domein zal versterken en verbreden en de waardecreatie zal maximaliseren. Meer bepaald kijkt End-of-Waste naar het opzetten van academisch-industriële samenwerkingen rond de opwerking van dergelijke organische-biologische afvalstromen tot waardevolle chemicaliën, energie, materialen en producten die op hun beurt terug inzetbaar zijn in diverse doelsectoren. Dit valorisatieconsortium opent een vacature voor de functie van een Business Developer.

Functieprofiel

 • U beschikt over een gedegen inzicht, kennis en expertise in het domein van de verwerking en valorisatie van nevenstromen uit de bio-industrie
 • U bent bij voorkeur in het bezit van een doctoraatsdiploma;
 • U beschikt over minstens 3 jaar relevante industrieel georiënteerde werkervaring in het domein van de verwerking en valorisatie van nevenstromen uit de bio-industrie, met betrekking tot minstens twee van de volgende aspecten:
  • valorisatie van onderzoek in het algemeen
  • intellectuele eigendomsrechten en vermarkting ervan via het afsluiten van licenties
  • business development in een business-to-business omgeving of academy-to-business omgeving
  • R&D-management en project management
  • opzetten van multi-partner consortia in het kader van industriële onderzoeksprogramma’s (Europees, regionaal)
  • het oprichten van spin-offs
 • U heeft affiniteit met zowel de academische als de bedrijfssector en kan zowel zelfstandig als in teamverband de projecten deskundig en tijdig afhandelen;
 • U heeft een ondernemende ingesteldheid, bent diplomatisch en werkt resultaat- en servicegericht;
 • U beschikt over uitgesproken communicatieve en bemiddelingsvaardigheden (minstens in het Engels) en bent representatief en flexibel;
 • U beschikt over een relevant (internationaal) netwerk
 • Ervaring of opleiding in de volgende elementen zijn een pluspunt in uw profiel:
  • Ervaring met project management en de contractuele aspecten van onderzoeks- en valorisatieprojecten;
  • Ervaring in marketing, prospectie naar nieuwe partners, het voeren van PR en het uitbouwen van professionele netwerken;
  • Ervaring met het opzetten en coördineren van domein-overschrijdende en multidisciplinaire structuren;
  • Een bijkomende bedrijfsgerichte opleiding

Solliciteren

We verwachten uw gedetailleerde kandidaatstelling ten laatste op maandag 12 februari 2018. Het verplicht te gebruiken kandidaatstellingsformulier kunt u downloaden via www.ugent.be/techtransfer (news). Dit formulier dient samen met een gemotiveerde sollicitatiebrief te worden gericht aan de Voorzitter van de IOF-raad, Prof. Herman Van Langenhove via .