Doctoraal onderzoeker: gevolgen van burn-out voor verdere carrière

Uiterste inschrijvingsdatum
Feb 25, 2019 23:59
Vakgroep/directie/dienst
EB21 - Vakgroep Economie
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Een Master (laatstejaarsstudenten kunnen ook kandideren)
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Prof. dr. Stijn Baert [http://users.ugent.be/~sbaert] en Prof. dr. Eva Derous [https://www.ugent.be/pp/pao/en/about-us/eva-derous.htm] zijn op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor een mandaat als doctoraal onderzoeker.

Het doctoraal mandaat kadert in een breder, interdisciplinair onderzoeksproject. De bedoeling van dit bredere project is een geïntegreerd perspectief te bieden op (i) de socio-economische en psychologische determinanten van burn-out en (ii) de gevolgen van burn-out voor de verdere carrière. Theoretisch worden psychologische modellen verrijkt met harde socio-economische indicatoren. Empirisch wordt kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd om voor het eerst de dynamische en causale relaties tussen burn-out en andere socio-economische en psychologische constructen bloot te leggen. Meer informatie omtrent het project is te vinden in de projectomschrijving [http://users.ugent.be/~sbaert/DOCTORAATSPROJECTInterdisciplinairDynamischPerspectiefOpOorzakenGevolgenBurnout.pdf]. De precieze invulling van het project kan evenwel nog aangepast worden op basis van de interesse en bekomen inzichten door de promotoren en doctorandi.

Deze doctoraal onderzoeker zal specifiek focussen op de gevolgen van burn-out voor de verdere carrière en Prof. dr. Stijn Baert als hoofdpromotor hebben (en Prof. dr. Eva Derous als copromotor). De onderzoeker zal evenwel moeten samenwerken met een ander doctoraal onderzoeker die zal focussen op de socio-economische en psychologische determinanten van burn-out (met Prof. dr. Eva Derous als hoofdpromotor en Prof. dr. Stijn Baert als copromotor). In het bijzonder zal samengewerkt worden aan de dataverzameling en de interdisciplinaire synthese van de resultaten.

In het kader van deze functie dient de doctoraal onderzoeker de volgende taken te volbrengen:

 1. toewerken naar een doctoraal proefschrift, daarbij excellentie in haar/zijn onderzoek en publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften nastrevend;
 2. haar/zijn onderzoek presenteren op internationale workshops en conferenties;
 3. een (beperkte) bijdrage leveren tot de algemene onderwijs-, onderzoeks- en dienstverlenende taken van Prof. dr. Stijn Baert en de Vakgroep Economie.

 

 

Tegenover deze taken staan:

 1. de mogelijkheid om de hoogste academische graad te behalen, aan een universiteit uit de top-100 van beste universiteiten ter wereld [http://www.UGent.be];
 2. een ambitieuze omgeving en gestructureerde begeleiding;
 3. een competitief salaris overeenkomstig met de salarisschalen voor doctoraatstudenten van de Vlaamse Overheid;
 4. extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding en een vergoeding van alle kosten in het kader van internationale mobiliteit;
 5. de mogelijkheid om het doctoraal trainingsprogramma van de Universiteit Gent te doorlopen [http://www.ugent.be/doctoralschools].

Functieprofiel

Wij zoeken een afgestudeerde Master of laatstejaarsstudent met de volgende competenties:

 • [1] aanleg voor autonoom (1a), gestructureerd (1b) en resultaatgericht (1c) werken;
 • [2] loyale (2a) en open (2b) ingesteldheid;
 • [3] sterke motivatie tot het effectief behalen van een doctoraat;
 • [4] interesse in het onderwerp van burn-out;
 • [5] interesse in interdisciplinair onderzoek.

De volgende zaken zijn een pluspunt:

 • [6] aanleg voor of ervaring met het opstarten van een grootschalige en longitudinale bevraging;
 • [7] aanleg voor of ervaring met datawerk (opschonen, herschikken, koppelen en analyseren van data): analytisch denken (7a), doorzettingsvermogen (7b) en nauwkeurigheid (7c);
 • [8] ervaring met moderne econometrische analyse en/of vignette-experimenten;
 • [9] goede academische schrijfvaardigheden, vooral in het Engels;
 • [10] uitstekende studieresultaten (en/of een uitstekende Masterproef);
 • [11] een Master economische wetenschappen, algemene economie, handelsingenieur of burgerlijk ingenieur (met idealiter economische keuzevakken).

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Stijn Baert (), ten laatste op 25 februari 2019:

 1. een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en de functiebeschrijving en het functieprofiel van de vacature anderzijds;
 2. een curriculum vitae;
 3. puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs (en eventuele scores tijdens het eerste semester van academiejaar 2018-2019).

In de week van 4 maart 2019 zullen, na dossierselectie, een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een jobgesprek. Voor meer informatie met betrekking tot deze vacature kan contact opgenomen worden met Prof. dr. Stijn Baert. Andere vacatures van Prof. dr. Stijn Baert staan aangekondigd op zijn homepagina [http://users.ugent.be/~sbaert].