Doctoraal onderzoeker met aanleg voor datawerk

Uiterste inschrijvingsdatum
Feb 25, 2018 16:00
Vakgroep/directie/dienst
EB03 - Vakgroep Sociale Economie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Een Master (laatstejaarsstudenten kunnen ook kandideren)
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De vakgroep Sociale Economie is op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor een volledig gefinancierd mandaat als doctoraal onderzoeker. De geselecteerde kandidaat zal werken aan een doctoraat met als werktitel “Arbeidsmarktdiscriminatie: moderatoren en mechanismen” onder supervisie van Prof. dr. Stijn Baert.

De afgelopen jaren werden, in Vlaanderen en daarbuiten, vele veldexperimenten met fictieve sollicitaties opgezet om aanwervingsdiscriminatie, op basis van gronden als etniciteit, geslacht, leeftijd en functiebeperking, te meten. Het meten van discriminatie is echter één ding, deze problematiek aanpakken een andere. Om aanwervingsdiscriminatie doeltreffend te bestrijden, moet men de drijvende factoren die erachter schuilgaan begrijpen. In het kader van dit onderzoeksproject wordt ingezet op deze logische volgende stap voor de wetenschappelijke literatuur. Daartoe zal een wereldwijd unieke databank worden samengesteld die gegevens uit 13 veldexperimenten inzake aanwervingsdiscriminatie uitgevoerd in Vlaanderen combineert met externe vacature-, bedrijfs- en sectorgegevens. De gecombineerde data zal worden geanalyseerd om enerzijds na te gaan hoe discriminatie samenhangt met deze beroeps-, bedrijfs- en sectorkenmerken en anderzijds de belangrijkste economische discriminatietheorieën met de empirische werkelijkheid te confronteren. Meer informatie omtrent het project is te vinden in de projectomschrijving.

In het kader van deze functie dient de doctoraal onderzoeker de volgende taken te volbrengen:

[1] het schrijven en succesvol verdedigen van een doctoraal proefschrift, daarbij excellentie in haar/zijn onderzoek en publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften nastrevend;

[2] haar/zijn onderzoek presenteren op internationale workshops en conferenties;

[3] een (beperkte) bijdrage leveren tot de algemene onderwijs-, onderzoeks- en dienstverlenende taken van de Vakgroep Sociale Economie.

Tegenover deze taken staan:

[1] de mogelijkheid om de hoogste academische graad te behalen, aan een universiteit uit de top-100 van beste universiteiten ter wereld [http://www.UGent.be];

[2] een ambitieuze omgeving en gestructureerde begeleiding;

[3] een competitief salaris overeenkomstig met de salarisschalen voor doctoraatstudenten van de Vlaamse Overheid;

[4] extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding en een vergoeding van alle kosten in het kader van internationale mobiliteit;

[5] de mogelijkheid om het doctoraal trainingsprogramma van de Universiteit Gent te doorlopen [http://www.ugent.be/doctoralschools].

Functieprofiel

Wij zoeken een afgestudeerde Master of laatstejaarsstudent met de volgende competenties:

[1] uitgesproken aanleg voor datawerk (opschonen, herschikken en koppelen van data): analytisch denken (1a), doorzettingsvermogen (1b) en nauwkeurigheid (1c);

[2] aanleg voor autonoom (2a), gestructureerd (2b) en resultaatgericht (2c) werken;

[3] loyale (3a) en open (3b) ingesteldheid;

[4] sterke motivatie tot het effectief behalen van een doctoraat;

[5] interesse in het onderwerp van ongelijkheid op de arbeidsmarkt en/of werving en selectie op de arbeidsmarkt;

De volgende zaken zijn een pluspunt:

[6] concrete ervaring met datawerk;

[7] goede academische schrijfvaardigheden, vooral in het Engels;

[8] uitstekende studieresultaten (en/of een uitstekende Masterproef);

[9] een kwantitatieve Master, zoals economische wetenschappen, handelsingenieur, sociologie, informatica, industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen of data-analyse.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Stijn Baert ():

[1] een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en de functiebeschrijving en het functieprofiel van de vacature anderzijds;

[2] een curriculum vitae;

[3] puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs (en eventuele scores tijdens het eerste semester van academiejaar 2017-2018).

In de week van 5 maart zullen, na dossierselectie, een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een jobgesprek.

Voor meer informatie met betrekking tot deze vacature kan contact opgenomen worden met Prof. dr. Stijn Baert.