Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 15, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE30 - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
Type contract
Contract van bepaalde duur
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het creëren van veilige en aantrekkelijke omgevingen om te wandelen en te fietsen met behulp van virtual reality

Onderzoeksproject
Dit project focust op het optimaliseren van de veiligheid en aantrekkelijkheid van straten in Gent, met als doel om fietsen en wandelen bij buurtbewoners te promoten. Om dit doel te bereiken zal gebruik worden gemaakt van virtual reality. Participanten kunnen door te wandelen (op een loopband) of te fietsen (op rollen) in een virtuele simulatie van hun buurt, aangeven welke omgevingskenmerken bijdragen tot een veilige en aantrekkelijke straat. Een eerste ‘exploratieve’ studie zal nagaan hoe de authenticiteit van drie-dimensionele virtuele manipulaties ervaren wordt door individuen uit verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, jongeren, (oudere) volwassenen). Vervolgens zullen zij suggesties voor omgevingsmanipulaties geven die de ervaren veiligheid en de aantrekkelijkheid om te fietsen/wandelen zouden kunnen verhogen en zullen deze manipulaties ook uitgetest worden op hun authenticiteit. De tweede ‘experimentele’ studie zal bepalen welke omgevingsmanipulaties noodzakelijk zijn om veilige en aantrekkelijke omgevingen te creëren die wandelen en fietsen stimuleren. Dit zal onderzocht worden met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. Door bundeling van de gegevens van deelnemers van verschillende leeftijdsgroepen en van verschillende gedragingen (wandelen en fietsen), kan een meest optimale strateninrichting voorgesteld worden en zal dit gecommuniceerd worden naar Gentse stadsdiensten. Deze studie gebeurt in samenwerking met de stad Gent.

Taken

 • Het coördineren en uitvoeren van bovenstaande wetenschappelijke studies, in nauwe samenwerking met partners binnen de Stad Gent.
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 • Adequaat functioneren in de onderzoeksgroep/vakgroep en de daarbij horende taken vervullen.
 • Bijdragen aan het onderwijs binnen de Master Bewegings- en Sportwetenschappen/Educatieve Master Lichamelijke opvoeding en de Master Gezondheidsbevordering.

Onderzoeksgroep
Het project wordt begeleid door Delfien Van Dyck en Lieze Mertens binnen de onderzoeksgroep ‘Fysieke Activiteit en Gezondheid’ van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent).

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk als op methodologisch/statistisch vlak. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master in Gezondheidsbevordering, Master in Psychologie, Master in de Geografie, Master in revalidatiewetenschappen, Master in Communicatiewetenschappen. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking. Ook kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van bovenstaande masteropleidingen zitten en in september 2021 zullen afstuderen, komen in aanmerking voor deze vacature.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek).
 • Kandidaten hebben interesse in fysieke activiteit en gezondheidsbevordering.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met een doelgroep in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende vier jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.
 • Kandidaten engageren zich om de termijn van vier jaar te vervolledigen en tot een doctoraal proefschrift te komen.

Solliciteren


Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Delfien Van Dyck (delfien.vandyck@ugent.be) en Lieze Mertens (lieze.mertens@ugent.be), ten laatste tegen 15 augustus 2021.

 1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds
 2. Een curriculum vitae
 3. Puntenbrieven van alle jaren tijdens het hoger onderwijs


U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie zullen eind augustus een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen.
Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan Delfien.VanDyck@Ugent.be en Lieze.Mertens@ugent.be.