Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 10, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Onderzoeksproject
In het kader van een Kom op Tegen Kanker project zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste doctoraatsbursaal. Het onderzoeksproject wordt gecoördineerd door de onderzoeksgroep Equity in Healthcare (vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg), die het project uitvoert in samenwerking met andere onderzoeksinstellingen (alle Vlaamse universiteiten, Centrum voor Kankeropsporing, Sciensano en Belgisch Kankerregister).
Binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden vrouwen tussen de 25 en 64 jaar met een brief uitgenodigd om elke 3 jaar een uitstrijkje te laten nemen. Toch blijkt een substantieel deel van deze vrouwen hier niet op in te gaan. In deze groep zien we een belangrijk aandeel vrouwen ouder dan 50 jaar, vrouwen die leven in armoede en vrouwen met een migratie-achtergrond. Door niet deel te nemen lopen zij een verhoogd risico op baarmoederhalskanker. Dit project wil inspelen op enkele barrières die in voorgaand onderzoek werden blootgelegd. Deelnemende vrouwen die al geruime tijd niet gescreend werden, zullen gratis een zelfafnamekit aangeboden krijgen. Ze kunnen dan zelf een staaltje nemen waar en wanneer het hen past. Bovendien zal dit bij een deel van de deelnemende vrouwen door de huisarts ter sprake gebracht worden, waardoor informatie op maat van de vrouw kan gegeven worden. Met dit project willen we onderzoeken wat het effect is van het aanbieden van de zelfafnamekits enerzijds en de inbreng van de huisarts anderzijds. Het onderzoeksproject heeft zowel een kwantitatief als een kwalitatief luik.

Taken

 • Het uitvoeren van een rapid review over het thema
 • Mee uitschrijven van de aanvraag voor het onderzoek bij het Ethisch Comité
 • (Verder) ontwikkelen van het informatiemateriaal: folders, filmpjes, website,… op maat van het doelpubliek, in overleg met partners in het werkveld
 • Ontwikkelen en samenstellen van het materiaal voor de deelnemende huisartsen (o.a. informatiebrieven, samenstellen pakketten die huisartsen meegeven aan patiënten)
 • Rekruteren van huisartsprakijken
 • Bezorgen van de nodige informatie en materiaal aan de deelnemende huisartspraktijken, opvolging van de voorraden en terugkoppeling met de deelnemende huisartspraktijken
 • Voorbereiding en afname van interviews met deelnemende huisartspraktijken ter evaluatie van de haalbaarheid van hun inbreng. Analyse van en rapportering over de interviews
 • Ontwikkelen van een codeboek voor de statistische analyses, bijdragen aan de data-cleaning en statistische analyses
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen
 • Bijdragen aan de verspreiding van de resultaten van het onderzoek
 • Mee opvolgen van de dagelijkse coördinatie van het project (samen met een postdoc onderzoeker en de promotor): contacten met partners, voorbereiden van vergaderingen, verslaggeving
 • Actief bijdragen aan de activiteiten in de onderzoeksgroep/vakgroep (vb. deel uitmaken van een werkgroep in de vakgroep, voorbereiden van een teamoverleg binnen de onderzoeksgroep, collega’s bijstaan op drukke momenten, …)
 • In beperkte mate bijdragen aan het onderwijs binnen opleidingen aan de faculteit geneeskunde (thesisstudenten begeleiden samen met promotor, lezen van papers, eventueel begeleiden van een oefeningensessie in kleine groepjes)

Onderzoeksgroep
Het project staat onder het promotorschap van prof. Sara Willems (onderzoeksgroep Equity in Health Care). Postdoctoraal onderzoeker dr. Kaat Van Roy coördineert dit project en zal de begeleiding van de bursaal mee op zich nemen.

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma in de gezondheidswetenschappen. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in de Geneeskunde, Master in de Verpleeg- en Vroedkunde, Master in de Psychologie, Master in Sociologie, of Master in Gezondheidsbevordering. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking.
 • Kandidaten hebben bij voorkeur al enige relevante ervaring met kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek vb. via de masterproef.
 • Kandidaten hebben interesse in preventieve geneeskunde, gezondheidsongelijkheid, (communicatie naar) kwetsbare groepen, volksgezondheid, kankerscreening en implementatie-onderzoek.
 • Kennis over/ervaring met het maken van video’s, folders op maat en/of een website is een pluspunt.
 • Kandidaten zijn communicatief, georganiseerd, kritisch ingesteld, praktisch, flexibel, constructief en kunnen projectmatig werken.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende 3,5 jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Sara Willems (Sara.Willems@ugent.be) en Kaat Van Roy (Kaatje.Vanroy@UGent.be) ten laatste tegen 10 juni 2021:
1. Een motivatiebrief waarin op een gestructureerde manier wordt aangegeven hoe de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds met elkaar matchen
2. Een curriculum vitae
3. Puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs (bachelor + master)

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie zullen op vrijdag 2 juli een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen. Kandidaten die zich onmogelijk kunnen vrijmaken op dit moment, vermelden dit best al in de sollicitatiebrief zodat een alternatief moment kan worden gezocht.