Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
May 25, 2022 00:00
Vakgroep/directie/dienst
LW22 - Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Je beschikt over een masterdiploma in een domein dat relevant is voor het onderzoek (bv. Master Taal- en Letterkunde, Master Toegepaste Taalkunde, Master Psychologie, Master Pedagogische Wetenschappen)
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het Departement Vertalen, Tolken en Communicatie is op zoek naar een voltijds doctoraatstudent om te werken op een project getiteld ‘Effecten van tweedetaalverwerving op cognitieve ontwikkeling: Een longitudinale studie’. Dit vierjarige project zal worden gerealiseerd onder begeleiding van Prof. Dr. Evy Woumans. Het doel van het project is op een grootschalig niveau na te gaan of tweedetaalverwerving (hier in een immersie-setting) de cognitieve ontwikkeling op een bepaalde manier beïnvloed. Hiervoor zullen kinderen uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs drie jaar worden opgevolgd. Het onderzoek zal voornamelijk in Wallonië worden uitgevoerd, waar de CLIL-methode vaak wordt toegepast. Hieronder volgt een meer concrete omschrijving.

Een groot aantal studies heeft aangetoond dat tweetaligheid een voordelige invloed zouden hebben op cognitieve controle (CC) (e.g. Crivello et al., 2016), werkgeheugen (WG) en intelligentie (IQ) (e.g. Woumans et al., 2016). Toch wordt de betrouwbaarheid en validiteit van dit zogenaamde 'tweetalig voordeel' ook in twijfel getrokken (o.a. Paap et al., 2015) en vormen mogelijks relevante groepsverschillen een risico voor de gerapporteerde groepsvergelijkingen. Deze problemen eigen aan het onderzoeksveld vragen om een longitudinaal design met grote aantallen participanten. Daarom wil dit project tweetaligheidseffecten onderzoeken aan de hand van een follow-up-studie bij kinderen, waar cognitieve ontwikkeling wordt geëvalueerd binnen groepen van initieel gelijke participanten. In een eerste studie willen we jaarlijks drie verschillende groepen testen (tweetaligen, eentaligen en tweede-taalverwervers) die op het eerste meetmoment vier jaar oud zijn. Zo kunnen we rechtstreeks het effect van tweede-taalverwerving onderzoeken op de ontwikkeling van CC, WM en IQ, én op de eerste-taalontwikkeling binnen de drie jaar die kritisch zijn voor cognitieve ontwikkeling. In een tweede studie willen we bovendien nagaan of mogelijke ontwikkelingsverschillen nog steeds zichtbaar zijn in post-kritische groepen tweetaligen, eentaligen en tweede- taalverwervers van zeven- tot negen-jarigen. Zo kunnen we mogelijke tweetalige voordelen en hun levensduur examineren binnen een vierjarig project.

Takenpakket:

 • Je voert het onderzoek uit en schrijft binnen een termijn van vier jaar een proefschrift aan de hand van gepubliceerde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.
 • Je deelt tussentijdse resultaten via bijdragen aan boeken en lezingen op conferenties.
 • Je draagt bij aan initiatieven die het onderzoek voor een ruimer publiek ontsluiten.
 • Je bent bereid om het grootste deel van je aanstelling aan onderzoek te besteden, maar hebt ook zin om een kleine rol te spelen in het onderwijs en de administratie van de vakgroep.

Aanbod:

 • Je onmiddellijke onderzoekscontext zijn de onderzoeksgroepen EQTIS en MULTIPLES. Daarnaast kun je rekenen op goede contacten met collega’s van andere vakgroepen en universiteiten (o.a. van de vakgroep Experimentele Psychologie aan UGent en van IPSY aan UC Louvain). Tijdens je traject krijg je begeleiding van een divers samengestelde doctoraatscommissie.
 • Administratief zal je onderdeel uitmaken van de afdeling Engels van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, die instaat voor het onderwijs van Engels in de Bachelor- en Masterprogramma’s.
 • Je aanstelling start bij voorkeur op 1 oktober 2022, maar een andere startdatum is mogelijk na overleg.
 • Je krijgt een eerste contract van een jaar aangeboden, gevolgd door een evaluatie. Als die gunstig is, wordt het contract verlengd met nog drie jaar.
 • Je voltijdse maandelijkse beurs wordt berekend volgens de arbeidsvoorwaarden voor doctoraatsbursalen. Meer informatie over de salarisschalen van de UGent vind je op https://www.ugent.be/nl/vacatures/salarisschalen.
 • Je geniet enkele voordelen die de Universiteit Gent aanbiedt (zoals een ruim opleidingsaanbod, terugbetaling van je woon-werkverkeer met openbaar vervoer en ecocheques). Voor een volledig overzicht van de personeelsvoordelen aan de UGent, zie http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm.
 • Je aanstelling wordt gefinancierd door een FWO-projectbeurs van je promotor, die ook kan voorzien in de vergoeding van relevante kosten (zoals de aankoop van boeken of deelname aan buitenlandse conferenties).

Functieprofiel

Om in aanmerking te komen voor de functie, dien je te voldoen aan volgende vereisten:

 • Je behaalde goede studieresultaten en blinkt uit in onderzoek (zoals blijkt uit je masterscriptie of eventuele andere publicaties).
 • Je beschikt over een goede beheersing van het Nederlands, het Engels en het Frans.
 • Je kan goed omgaan met (jonge) kinderen (de testpopulatie in dit project) en het schrikt je niet af op verplaatsing te gaan naar scholen gelokaliseerd in Wallonië.
 • Je hebt enige affiniteit met het onderzoeksonderwerp.
 • Je bent georganiseerd en zorgvuldig.
 • Je bent in staat autonoom te werken, maar kan ook functioneren in teamverband.
 • Je bent heel gemotiveerd om je doctoraatstitel te behalen en het vereiste curriculum af te werken.
 • Je hebt een basiskennis statistiek of bent bereid deze te verwerven.

Solliciteren

Dien je sollicitatiedossier in ten laatste op 25 mei 2022 (23.59 uur) via een mail aan Evy.Woumans@UGent.be. Je dossier (één pdf-document) bevat de volgende onderdelen:

 • een motivatiebrief van max. twee pagina's (deze mag worden opgesteld in het Nederlands, het Engels of het Frans);
 • een curriculum vitae;
 • een voorstel van ca. 750 woorden geschreven in het Engels, waarin je jouw concrete visie op het onderzoek presenteert;
 • een kopie van je masterdiploma (eventueel met puntenlijst);
 • een kopie van een tekst die je onderzoeksvaardigheden illustreert (bijvoorbeeld je masterproef en/of een ander wetenschappelijk artikel).

Op basis van de dossiers stelt een kleine commissie onder leiding van Prof. Dr. Evy Woumans een shortlist met kandidaten samen. De kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor een gesprek dat zal plaatsvinden in de tweede helft van juni 2022.