Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 31, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
--NOVALUE--
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
sociale wetenschappen
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Drie voltijdse PhD-bursalen voor een fundamenteel onderzoeksproject rond persoonlijk datamanagement

Functieprofiel

SOLIDlab (vergrote weergave)

(29-06-2021) Deadline om te kandideren: 31 augustus 2021 om 23u59

In de context van een strategisch en fundamenteel onderzoeksproject rond gedecentraliseerde technologieën die individuen een plek geven om persoonsgegevens op te slaan en hen controle geven om te bepalen wie toegang tot die gegevens krijgt, zoeken we drie enthousiaste onderzoekers die onder leiding van Prof. dr. Lieven De Marez een doctoraat rond dit thema willen uitwerken.

Softwaresystemen voor het beheer van persoonlijke informatie bieden gebruikers mogelijkheden om hun persoonlijke gegevens te beheren waardoor ze gedetailleerde controle krijgen over die gegevens én over hoe die gegevens worden gedeeld en gebruikt. Persoonlijke informatiemanagement systemen (PIMs) in de vorm van individuele ‘gegevenskluizen’ zoals cozy, meeco, izimi of solid stellen gebruikers in staat om hun eigen gegevens te beheren. Bedrijven of overheden kunnen, als ze toestemming krijgen van de gebruiker, toegang verwerven tot bepaalde gegevens uit die ‘kluizen’ via een beveiligde verbinding en voor een specifiek-gedefinieerde taak. Persoonlijke datakluizen kunnen ook een belangrijke bouwsteen zijn voor een innovatieve data-gedreven economie in Vlaanderen.

Solliciteren

Interesse? Stuur dan voor 1 september volgende documenten per e-mail naar jobs.mict@ugent.be:

Sollicitatiebrief waarin je jezelf toetst aan het profiel en motiveert waarom je een geschikte kandidaat bent.
Uitgebreid CV
Kopie van je studieresultaten en eventuele publicatielijst. 


https://www.ugent.be/mict/nl/actueel/nieuws/vacatures-drie-voltijdse-phd-bursalen-voor-een-fundamenteel-onderzoeksproject-rond-persoonlijk-datamanagement