Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 19, 2022 00:00
Vakgroep/directie/dienst
PS04 - Vakgroep Sociologie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Sociologie • of een master in een andere sociaalwetenschappelijke richting met vergelijkbare kwalificaties
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Situering van het project

De onderzoeksgroepen Hedera (http://www.hedera.ugent.be/) en CuDOS (http://www.cudos.ugent.be) zijn op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste onderzoeker om zijn/haar schouders te plaatsen onder het STAMINA project.

Ondanks inspanningen om geestelijke gezondheidszorg te destigmatiseren, blijft het taboe voor veel Vlaamse adolescenten om te praten over psychische problemen en het zoeken van professionele hulp. Tot op heden is er weinig kennis over de stigmatiserende attitudes van Vlaamse adolescenten. In dit project willen we nagaan 1) hoe jongeren denken over psychische problemen, 2) wat de ontwikkeling van deze attitudes beïnvloedt, 3) of er culturele invloeden zijn waardoor jongeren met een migratie achtergrond anders denken dan etnisch Belgische jongeren en 4) hoe de school hierin een rol speelt, meer bepaald de sociale relaties met leeftijdsgenoten en leerkrachten, de schoolcultuur, de schoolstructuur en het schoolbeleid inzake geestelijke gezondheid. Dit project zal daarom een bestaande kwantitatieve dataset analyseren bij 5022 adolescenten in 38 secundaire scholen in Vlaanderen, variërend van lage tot hoge etnische concentratie, en diepte-interviews afnemen bij sleutelfiguren in de ontwikkeling van het schoolbeleid inzake geestelijke gezondheid. Het einddoel is om een goed inzicht te krijgen in stigmatiserende attitudes bij Vlaamse jongeren met en zonder migratie achtergrond en de rol van de school, en om deze attitudes te kunnen aanpakken in toekomstige (school)initiatieven en campagnes.

Inhoud van de functie

 • Je schrijft, binnen een termijn van vier jaar, een proefschrift.
  • Hiervoor verricht je een literatuurstudie, voer je kwantitatieve analyses uit op de bestaande dataset, verzamel je additionele surveydata bij de
   deelnemende scholen en voer je diepte-interviews uit bij sleutelfiguren in de scholen;
  • Je verwerkt tussentijdse resultaten en inzichten en deelt die via wetenschappelijke artikelen in tijdschriften en lezingen op conferenties;
 • Je bent enthousiast om bij te dragen aan initiatieven gericht op het delen van de onderzoeksresultaten met een ruimer publiek;
 • Je bent bereid om het grootste deel van je aanstelling aan onderzoek te besteden maar hebt ook zin om een kleine rol te spelen in het onderwijs en de administratie van de vakgroep.

Functieprofiel

Profiel van de kandidaat

 • Je beschikt bij voorkeur over een diploma van master in de sociologie of aanverwante disciplines (op ogenblik van indiensttreding)
 • Je beschikt over een uitgesproken wetenschappelijke nieuwsgierigheid
 • Je hebt een duidelijke interesse voor het thema geestelijke gezondheid en/of etniciteit en/of welzijnsbeleid op school
 • Je kan goede studieresultaten voorleggen en hebt je tijdens je studies meerdere malen onderscheiden
 • Vertrouwdheid met gevorderde kwantitatieve onderzoeksmethodes is noodzakelijk, overige onderzoekservaring (opzetten survey) strekt tot aanbeveling
 • Vertrouwdheid met kwalitatieve onderzoeksmethodes strekt tot aanbeveling
 • Je bent enthousiast, gedreven en werkt proactief
 • Je neemt initiatief, werkt resultaatsgericht en kan goed zelfstandig werken
 • Je beschikt over de nodige veerkracht en kan constructief omgaan met weerstand
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands
 • Je bent flexibel en bent bereid je in heel Vlaanderen te verplaatsen
 • Laatstejaarsstudenten worden aangemoedigd om te solliciteren

Solliciteren

Bijkomende inlichtingen

Fanny D’hondt (fanny.dhondt@ugent.be), tel. 09 264 91 61
Melissa Ceuterick (melissa.ceuterick@ugent.be), tel. 09 264 68 01
Piet Bracke (piet.bracke@ugent.be), M. 0473 717584

Solliciteren

Stuur uiterlijk 19/06/2022 je motivatiebrief, uitgebreid cv (inclusief puntenlijst van alle opleidingsjaren) en eventuele publicaties naar fanny.dhondt@ugent.be, piet.bracke@ugent.be en melissa.ceuterick@ugent.be. Motivatiegesprekken worden georganiseerd in de week van 4 juli 2022.