Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Oct 31, 2019 23:59
Vakgroep/directie/dienst
DI06 - Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Berengeur is een onaangename geur die kan vrijkomen bij het verhitten van vet en vlees van intacte mannelijke varkens. Om berengeur tegen te gaan worden mannelijke biggen reeds decennialang (onverdoofd) gecastreerd. Echter, door de toenemende sociale druk in het kader van dierenwelzijnsaspecten, is dit niet langer aanvaardbaar en moet er gezocht worden naar een geschikt alternatief. Met elk zijn voor- en nadelen, liggen er momenteel drie alternatieve scenario’s op tafel; (1) verdoofde castratie, (2) immunocastratie en (3) de opkweek van intacte beren. Omwille van diverse redenen wordt scenario 3 momenteel beschouwd als de meest geschikte langetermijnoplossing voor de Vlaamse varkenssector. Dit doctoraatsonderzoek beoogt de verdere verfijning van het gebruik van REIMS (Rapid Evaporative Ionisation Mass Spectrometry) voor de snelle detectie van berengeur aan de slachtlijn en, parallel, de valorisatie van varkensvlees met berengeur d.m.v. smaaktesten en consumentenpanels. De snelle detectie aan de slachtlijn en de valorisatie van het vlees zijn immers 2 zaken die van bijzonder groot belang zijn om de ban op de (onverdoofde) castratie door te kunnen voeren.

Meer info: Verplanken et al. 2017 Talanta, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28411818 en Verplanken et al. 2017 Food Chemistry, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28530572.

Functieprofiel

Diploma van Master in een relevante tak van de ‘Life Sciences’ (Diergeneeskunde, Bio-ingenieurswetenschappen, Biomedische Wetenschappen, etc.), behaald met de (minimale) graad van onderscheiding. Laatstejaarsstudenten worden sterk aangemoedigd om te solliciteren, er is geen werkervaring vereist. We zoeken een enthousiaste, flexibel ingestelde, volhardende kandida(a)t(e) met interesse voor wetenschappelijk onderzoek binnen de veterinaire volksgezondheid.

Solliciteren

De geselecteerde kandida(a)t(e) zal vanaf januari 2020 tewerkgesteld worden op een bestaand onderzoeksproject van 4 jaar, initieel voor een proefperiode van 6 maanden. Parallel zal gewerkt worden aan de applicatie voor een doctoraatsbeurs die, indien succesvol, een persoonlijke beurs oplevert voor een onderzoekstermijn van 4 jaar. Voor specifieke vragen over de vacature of het indienen van uw sollicitatie (motivatiebrief + CV + puntenlijsten) kan u contact opnemen met Prof. Lynn Vanhaecke (lynn.vanhaecke@ugent.be) en Dr. Lieselot Hemeryck (lieseloty.hemeryck@ugent.be). Uiterste termijn tot het bekendmaken van uw interesse: t.e.m. 31 oktober 2019.