Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jan 31, 2021 17:00
Vakgroep/directie/dienst
RE23 - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master of Science in de criminologische wetenschappen (of vergelijkbaar mits aantoonbare criminologische relevantie/interesse)
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht aan de Universiteit Gent zoekt een voltijds doctoraatsbursaal voor het onderzoeksproject “’Private investigations: not a public inquiry’. Een historisch-criminologische studie naar naoorlogse ontwikkelingen in beleid, regulering en aard van de private opsporingssector in België (1945-2020)”. Deze studie wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Het doctoraatsonderzoek betreft een interdisciplinaire studie op het raakvlak tussen criminologie en geschiedenis. Een eerste doelstelling van het onderzoek is om de naoorlogse trends en periodes in de ontwikkeling van private vormen van opsporing in kaart te brengen. Een tweede doelstelling bestaat uit het verkrijgen van inzicht in het voormalige en recente overheidsbeleid ter zake, evenals in de relevante wet- en regelgeving. De onderzoeker identificeert, analyseert en beschrijft theoretische verklaringen voor gebeurtenissen, ontwikkelingen en langetermijntrends binnen de private detectivemarkt sinds de tweede helft van de twintigste eeuw tot op heden.

De kandidaat werkt binnen en rapporteert aan een ervaren en multidisciplinair onderzoeksteam. Niettemin wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. De onderzoeker bereidt de studie zelf voor en staat in voor de dataverzameling en -analyse. Meer concreet worden geschikte respondenten gezocht, archiefonderzoek verricht, gegevens geanalyseerd en getoetst aan bestaande wetenschappelijke inzichten. Daarvoor maakt de onderzoeker voornamelijk gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden waarbij criminologische en historische inzichten en methodes worden gecombineerd.

De succesvolle kandidaat publiceert voorlopige resultaten in wetenschappelijke vaktijdschriften, neemt deel aan internationale conferenties en participeert in activiteiten van de (internationale) onderzoeksgemeenschap en IRCP-onderzoeksgroep. Het succesvol afronden van het doctoraatstraject leidt tot het verkrijgen van de graad Doctor in de Criminologische Wetenschappen.

Functieprofiel

• U beschikt bij voorkeur over een masterdiploma in de criminologie. Een ander masterdiploma in een voor het onderzoek relevant domein is mogelijk (bv. geschiedenis, rechten, bestuurskunde en publiek management, politieke wetenschappen of sociologie) mits een aantoonbare interesse in criminologie;

• Uitstekende studieresultaten zijn een troef;

• U hebt een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en historische criminologie in het bijzonder; • Vertrouwdheid met kwalitatieve criminologische (en historische) onderzoeksmethoden;

• Kennis over en ervaring met onderzoek naar private veiligheid strekt tot aanbeveling;

• U bent resultaatgericht, analytisch, leergierig en werkt nauwkeurig;

• U kan samenwerken in teamverband, maar beschikt eveneens over de vaardigheden en motivatie om zeer zelfstandig tewerk te gaan;

• U heeft een uitstekende kennis van het (academisch) Nederlands en het Engels, zowel schriftelijk als mondeling. Een goede kennis van het Frans strekt tot aanbeveling.

Ons aanbod

• De voorziene datum van indiensttreding is ten vroegste 15 februari 2021;

• Een voltijdse doctoraatsbeurs voor een periode van vier jaar (2 x 2 jaar mits positieve evaluatie);

• Een correcte en goede verloning, volgens de officiële barema’s. Meer informatie over onze salarisschalen;

• Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen vindt u hier;

Solliciteren

• U kan solliciteren tot uiterlijk 31 januari 2021 (17:00);

• Geïnteresseerde kandidaten bezorgen de volgende documenten aan zowel de hoofdpromotor van het onderzoek Prof. dr. Marc Cools (Marc.Cools@UGent.be) als de copromotor dr. Pieter Leloup (Pieter.Leloup@UGent.be)

o Een motivatiebrief in het Nederlands waarin u verduidelijkt wat u aan dit project kan bijdragen (400 à 500 woorden);

o Een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel in het Engels waarin u bespreekt hoe u het onderzoek zou aanpakken en uitwerken (400 à 500 woorden);

o Curriculum vitae;

o Kopie universitaire diploma’s en puntenlijsten;

o Pdf-versie van uw masterproef. Als u reeds heeft gepubliceerd een kopie van uw belangrijkste publicatie;

o Eén referentie (bv. promotor van jouw bachelor- of masterproef) die we mogen contacteren;

• Geschikte kandidaten worden begin februari uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek;

• Met inhoudelijke vragen over deze functie kan u terecht bij dr. Pieter Leloup (Pieter.Leloup@UGent.be).