Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 15, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
PP06 - Vakgroep Onderwijskunde
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master Pedagogische Wetenschappen, Master Opleidings- en Onderwijswetenschappen of gelijkaardig
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De doctoraatsbursaal zal werkzaam zijn op het FWO-SBO project ESTAFETT ‘Exploratie, STudie en Valorisatie van Effecten van Team Teaching op leerlingen en leraren. Voorbij de perceptie.’

Typerend voor FWO-SBO projecten is het opzetten van vernieuwend onderzoek in een consortium van onderzoekers en valorisatoren dat in geval van wetenschappelijk succes vooruitzichten biedt voor latere maatschappelijke toepassingen (in de vorm van producten, processen en/of diensten). Tijdens dit project werk je nauw samen in een consortium van onderzoekers en valorisatoren van de UAntwerpen, UGent, Arteveldehogeschool en Artesis Plantijn hogeschool.

Onderzoeksmatig focust dit project op het verwerven van theoretisch en empirisch inzicht in de impact van team teaching. Ondanks de populariteit van team teaching als een veelbelovende strategie – zowel in onderzoek als in de onderwijspraktijk - is er nauwelijks empirische evidentie die de effectiviteit van team teaching overtuigend aantoont. Rekening houdend met deze lacune en de duidelijke vraag naar evidentie geformuleerd door het werkveld, beoogt dit project inzicht te verwerven in de effecten van team teaching op leerlingen en leraren. Om dit doel te bereiken worden vier onderzoekslijnen vooropgesteld: (1) een grootschalig vragenlijstonderzoek, (2) een video-gebaseerde observatiestudie, (3) een quasi-experimentele studie, en (4) een interventieonderzoek. Een postdoctoraal coördinator en drie doctoraatsbursalen zullen deze onderzoekslijnen uitvoeren. De eerste onderzoekslijn – het grootschalig vragenlijstonderzoek – zal gerealiseerd worden door het volledige onderzoeksteam. Voor de overige onderzoekslijnen zullen tandems samengesteld worden, waarbij telkens één van de aangestelde doctoraatsbursalen de tandem zal trekken.
Als je solliciteert voor deze functie (aan de UGent), zal je voornamelijk werken op de tweede onderzoekslijn en zal je een doctoraatsonderzoek uitwerken waarbij video-gebaseerd observatieonderzoek naar de impact van team teaching de kern van je onderzoek vormt. Binnen deze onderzoekslijn vormen observaties en meer directe metingen van leraargedrag de kern om inzicht te verwerven in de effecten van team teaching op effectief onderwijs. Om deze onderzoekslijn te realiseren, zal je onder meer een video-gebaseerd meetinstrument ontwikkelen en valideren om effectief leraargedrag tijdens team teaching in kaart te brengen. Je voert het onderzoek uit in tandem met een collega-doctoraatsbursaal van de Universiteit Antwerpen. Omgekeerd zal jij ook als tandem fungeren voor een collega-doctoraatsbursaal in een van de andere onderzoekslijnen. Hiernaast werk je met het hele team samen om het grootschalig vragenlijstonderzoek (onderzoekslijn 1) te realiseren.

Functieprofiel

Jouw opdracht

 • Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor in het domein van de Pedagogische Wetenschappen en volgt de daarbij horende doctoraatsopleiding.
 • Je publiceert Engelstalige wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoek.
 • Je neemt actief deel aan (inter)nationale congressen en deelt de resultaten van je onderzoek met de (brede) onderzoeks- en onderwijsgemeenschap.

Jouw profiel

 • Je bent gemotiveerd en gepassioneerd om onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
 • Je hebt een diploma Master Pedagogische Wetenschappen, Master Opleidings- en Onderwijswetenschappen of gelijkaardig, of studeert af in de zomer van 2021.
 • Je bent academisch sterk, wat zich vertaald in uitstekende studieresultaten.
 • Je bent vertrouwd met wetenschappelijk onderwijskundige literatuur.
 • Je hebt ervaring met empirisch onderzoek, kennis van verschillende onderzoeksmethoden en bent bereid je verder te specialiseren in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je beschikt over goede academische schrijf – en spreekvaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands (minimum C1-niveau).
 • Je kan zelfstandig onderzoek uitvoeren.
 • Je kan goed in team werken.
 • Publicaties in het domein van onderwijs strekken tot aanbeveling.

Wij bieden

 • Wij bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar, éénmaal hernieuwbaar met twee jaar na positieve evaluatie.
 • De voorziene startdatum is 1 oktober 2021 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je maandelijks beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt in een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.

Solliciteren

Stuur jouw kandidatuur met volgende documenten in (in PDF) vóor 16 juli 2021 naar prof. dr. Ruben Vanderlinde (ruben.vanderlinde@ugent.be) en dr. Hanne Tack (hanne.tack@ugent.be):

 • een CV (max. 2 pagina's);
 • de puntenlijsten van je afgeronde en huidige studieprogramma;
 • een motivatiebrief in het Engels (max. 2 pagina's) waarin je ons verduidelijkt waarom we jou moeten selecteren voor deze positie.

Voor meer informatie over de inhoud van het project en de verschillende onderzoeklijnen kan je terecht bij dr. Hanne Tack (Hanne.Tack@ugent.be).
Op basis van de aangeleverde documenten vindt een eerste selectie plaats. Kandidaten die weerhouden worden, worden uitgenodigd voor een gesprek dat zal plaatsvinden op 17 of 18 augustus 2021, in Antwerpen of in Gent. Geselecteerde kandidaten voor de mondelinge gesprekken zullen ook gevraagd worden om een Engelstalige tekst rond de thematiek voor te bereiden (info volgt later).

Laatstejaarsstudenten worden uitdrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren. Ook laatstejaarsstudenten die in tweede zittijd wensen af te studeren kunnen kandideren.

Als je interesse hebt in de andere onderzoekslijnen, word je ook uitdrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren voor de andere vacatures die openstaan binnen dit project aan de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep Edubron en Didactica).