Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 15, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
PP05 - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
master met relevante expertise voor het uitvoeren van het onderzoek
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Veel ex-kankerpatiënten zijn zich bewust van het belang van een actieve levensstijl -, maar niettemin slagen ze er niet in om voldoende te bewegen. eHealth of online interventies kunnen hier een belangrijke rol in spelen en zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Huidige interventies houden echter geen rekening met persoonlijke voorkeuren en wensen (gepersonaliseerd) en met de context van individuen (thuis, op het werk, weersomstandigheden, lichamelijke klachten ...). Om dit te realiseren zullen de krachten gebundeld worden. De gedragswetenschappen en bewegingswetenschappen zullen de expertise mbt gedragsverandering en omgaan met chronische klachten (pijn en vermoeidheid) leveren. De ingenieurswetenschappen zullen via intelligente algoritmes uit het domein van de artificiële intelligentie de vereiste app ontwikkelen. De beoogde eHealth interventie voor een actieve levensstijl kan op zichzelf (“stand alone”) gebruikt worden, of in combinatie met begeleiding door een zorgverstrekker (huisarts, bewegen op advies: “blended care”). Je besteedt minimum 90% van je opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. Jouw opdracht omvat het volgende:

 • Het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de gedrags-en bewegingswetenschappen.
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 • Adequaat functioneren in de onderzoeksgroep/vakgroep en de daarbij horende taken vervullen.
 • Bijdragen aan het onderwijs binnen de opleiding Klinische Psychologie en/of Bewegings- en Sportwetenschappen.

Onderzoeksgroepen
Het project wordt begeleid door onderzoekers uit verschillende onderzoeksgroepen:
- Prof. dr. Geert Crombez en dr. Annick De Paepe– Ghent Health Psychology Lab van de vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent)
- Prof. dr. Delfien Van Dyck – onderzoeksgroep ‘Fysieke Activiteit en Gezondheid’ van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent)
- dr. ir. Femke De Backere – vakgroep Informatietechnologie (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur)

Functieprofiel

 • Je hebt een diploma van master met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in Psychologie, Master in Gezondheidsbevordering, en Master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking. Kandidaten die hun diploma behalen in september 2021 kunnen ook kandideren.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek
 • Kandidaten dienen kennis te hebben van gezondheidspsychologische theorieën van gedrag
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen.
 • Interesse in of ervaring met app development en eHealth zijn een meerwaarde.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Geert Crombez (Geert.Crombez@ugent.be) en Annick De Paepe (Annick.depaepe@ugent.be) ten laatste tegen 15/08/2021.
1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds
2. Een curriculum vitae
3. Puntenbrieven van alle jaren tijdens het hoger onderwijs
U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.
Na dossierselectie zullen in de week van 23/08/2021 een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen. Aanvang van het doctoraatsmandaat is ten laatste 1/10/2021
Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan Geert.Crombez@Ugent.be en Annick.DePaepe@ugent.be.