Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 01, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
PP08 - Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Psychologie, Master in de pedagogische wetenschappen
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De doctoraatsbursaal zal werkzaam zijn op het Rode Neuzen Project ‘Wat brengt en beweegt jongeren bij TEJO? Jongeren aan het woord’ (Adolescent-Specifieke Mechanismen in Psychotherapie: Een Intensieve Longitudinale en Mixed Methode Studie).
Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van adolescent-specifieke klachtenpatronen en veranderingsprocessen in therapie bij TEJO (therapeuten voor jongeren; www.tejo.be). De studie bestaat uit twee delen: 1) het in kaart brengen van idiografische netwerken in de ervaring van mentale problemen bij adolescenten bij aanvang van therapie; 2) het identificeren van idiografische veranderingspatronen doorheen therapie door middel van bevraging tijdens en na therapie.
Voor deel 1 en deel 2 van de studie zullen telkens 100 adolescenten gerekruteerd worden. De dataverzameling richt zich op drie vormen van data: vragenlijsten (pen en papier), microvragenlijsten (E-dagboekmethode voor experience sampling) en interviews (kwalitatieve data-analyse).
Als onderzoeker sta je in voor het grootste gedeelte van de rekrutering van de deelnemers en het analyseren van de data en werk je een een doctoraatsonderzoek uit waarbij deze data de kern vormen van je onderzoek. Als onderzoeker werk je binnen dit project samen met een een 50% post-doctoraal onderzoeker en een 100% post-doctoraal onderzoeker.

Functieprofiel

Jouw opdracht

 • Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor in het domein van de Psychologische Wetenschappen en volgt de daarbij horende doctoraatsopleiding.
 • Je publiceert Engelstalige wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoek.
 • Je neemt actief deel aan (inter)nationale congressen en deelt de resultaten van je onderzoek met de (brede) onderzoeks- en onderwijsgemeenschap.

Jouw profiel

 • Je bent gemotiveerd en gepassioneerd om psychologisch wetenschappelijk onderzoek bij adolescenten uit te voeren.
 • Je hebt een diploma Master Psychologie, optie klinische psychologie, of studeert af in de zomer van 2021.
 • Je bent academisch sterk, wat zich vertaald in uitstekende studieresultaten.
 • Je bent vertrouwd met wetenschappelijke literatuur in het veld van de psychologie en bent bereid je verder te verdiepen in relevante literatuur omtrent het onderzoeksonderwerp.
 • Je hebt ervaring met empirisch onderzoek (bv. via masterproef of andere ervaringen), kennis van verschillende onderzoeksmethoden en bent bereid je verder te specialiseren in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je beschikt over goede academische schrijf – en spreekvaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands (minimum C1-niveau).
 • Je beschikt over een sterk organisatorisch vermogen en digitale (incl. sociale media) vaardigheden.
 • Je kan zelfstandig onderzoek uitvoeren.
 • Je kan goed in team werken.

Wij bieden

 • Een doctoraatsbeurs voor een periode van één jaar die bij gunstige evaluatie van de voortgang van het doctoraatsonderzoek kan verlengd worden tot vier jaar.
 • De voorziene startdatum is 1 oktober 2021 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt in een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.

Solliciteren

Stuur jouw kandidatuur met volgende documenten in (in PDF) vóor 1 augustus 2021 naar prof. dr. Reitske Meganck (reitske.meganck@ugent.be) en dr. Melissa De Smet (melissa.desmet@ugent.be):

 • een CV (max. 2 pagina's);
 • de puntenlijsten van je afgeronde en huidige studieprogramma;
 • een motivatiebrief in het Engels (max. 2 pagina's) waarin je ons verduidelijkt waarom we jou moeten selecteren voor deze positie.

Voor meer informatie over de inhoud van het project kan je terecht bij dr. Melissa De Smet (melissa.desmet@ugent.be).
Op basis van de aangeleverde documenten vindt een eerste selectie plaats. Kandidaten die weerhouden worden, worden uitgenodigd voor een gesprek dat zal plaatsvinden op 20 of 23 augustus 2021.

Laatstejaarsstudenten worden uitdrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren. Ook laatstejaarsstudenten die in tweede zittijd wensen af te studeren kunnen kandideren.