Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 31, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
PP10 - Vakgroep Orthopedagogiek
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de humane wetenschappen (bv. Pedagogische Wetenschappen, Sociaal werk, Psychologie)
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Doctoraatsbursaal OMER-BE onderzoek

OVER DE UGENT
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

JOUW OPDRACHT
Alcohol- en drugsproblemen hebben diverse sociale, economische en gezondheidsgevolgen op het niveau van individuen, families en gemeenschappen. Verschillende grootschalige uitkomststudies in Europa, de Verenigde Staten en Australië hebben de positieve effecten van drughulpverlening aangetoond, maar ook dat herval frequent blijft en de positieve impact van behandeling vaak afzwakt na verloop van tijd. Toch slagen veel personen (52-58%) erin om te herstellen van alcohol- en drugsproblemen. De rol die behandeling speelt in de herstelprocessen van personen met een alcohol- en/of drugsprobleem is echter heel uiteenlopend, en een groot aantal personen slaagt erin om herstel te bereiken zonder professionele ondersteuning. Desondanks blijft behandeling vaak de aanbevolen weg naar herstel voor diegenen met de meest ernstige en langdurige verslavingsproblemen.
Het onderzoek naar behandeluitkomsten van de Belgische verslavingszorg is tot op vandaag echter beperkt. Aangezien tot dusver nog geen systematische monitoring of uitkomstevaluaties werden opgezet en uitgevoerd, zijn de beschikbare Belgische data specifiek rond de populatie van personen met een verslavingsprobleem sterk gefragmenteerd en gelimiteerd. Om hieraan tegemoet te komen, wordt de OMER-BE studie opgezet: Outcome Measurement and Evaluation as a Routine practice in alcohol and other drug services in Belgium. Dit onderzoeksproject neemt de vorm aan van een longitudinale cohortstudie in vijf verschillende behandelmodaliteiten in Vlaanderen en Brussel: ambulante gemeenschapsgerichte ondersteuning (n=50), ambulante substitutiebehandeling (n=50), residentiële ontwenningsbehandeling (n=50), langdurige residentiële zorg en Therapeutische Gemeenschappen (n=50), en mobiele teams (n=50).
Concreet zal de impact van deze behandelvormen op verschillende momenten (baseline, 45, 90 en 180 dagen na intake) gemonitord worden aan de hand van traditionele uitkomstmaten (bv. druggebruik, tewerkstelling, ziekenhuisopnames), patient-reported outcomes (PROMs), patient-reported experience measures (PREMs) en subjectieve indicatoren van herstel (bv. welbevinden, kwaliteit van leven). PROMs en PREMs worden gezien als waardevolle indicatoren om het verloop van chronische aandoeningen op te volgen en worden wellicht ook geïmplementeerd in de Belgische gezondheidszorg. Andere herstelindicatoren zijn bijvoorbeeld de rol van het sociaal netwerk en veranderingen op vlak van identiteit, woonvorm, ondersteuningsnoden, etc. Het hoofddoel van de OMER-BE studie is om herstelindicatoren te meten en te vergelijken tussen verschillende behandelvormen, om zo na te gaan hoe deze evolueren tijdens en na behandeling. Op die manier zal de OMER-BE studie ook licht werpen op de manier waarop personen in herstel gebruik maken van verschillende hulpbronnen in deze settings. In het bijzonder heeft deze studie tot doel om een aantal voorspellende factoren van behandelretentie en herstel te identificeren op drie, zes en twaalf maanden na intake. De OMER-BE studie wordt zo de eerste Belgische cohortstudie die de uitkomsten van drughulpverlening bestudeert vanuit een herstelperspectief.
De opdracht van de onderzoeker zal erin bestaan om deze longitudinale cohortstudie uit te voeren in de Vlaamse regio en hoofdzakelijk kwantitatieve gegevens te verzamelen en te verwerken tijdens de verschillende meetmomenten (intake, 45, 90 en 180 dagen na intake). Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoeksluik met een subsample van de onderzoekspopulatie (i.c. interviews met zorggebruikers). Gedurende het volledige onderzoeksproces werk je nauw samen met een collega-doctoraatsbursaal aan de VUB, die gelijkaardige onderzoeksopdrachten uitvoert in regio Brussel. De bevindingen uit de onderscheiden onderzoeksfasen worden gebundeld in een onderzoeksrapport.

Functieprofiel

JOUW PROFIEL
- Je hebt een diploma van Master in de humane wetenschappen (bv. Pedagogische Wetenschappen, Sociaal werk, Psychologie);
- Affiniteit met (onderzoek binnen) de verslavingszorg strekt tot aanbeveling;
- Je bent vertrouwd met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
- Je kan zelfstandig werken en hebt een vlotte pen;
- Je kan samenwerken in een onderzoeksteam.

ONS AANBOD
- Wij bieden je een contract van bepaalde tijd als doctoraatsbursaal voor een periode van min. 36 maanden (100% FTE);
- De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/09/2021
- De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4 (indien masterdiploma) of PD1 tot PD4 (indien doctoraatdiploma). Meer informatie over onze salarisschalen vind je hier.
- Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques, etc. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen vind je hier.

Solliciteren

INTERESSE?
Solliciteren kan door onderstaande documenten te bezorgen aan Wouter.Vanderplasschen@UGent.be.
- je cv
-  je motivatiebrief
- een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)


MEER INFORMATIE
Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. dr. Wouter Vanderplasschen (Wouter.Vanderplasschen@UGent.be, +32 9 331 03 13).