Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 21, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
PP04 - Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de brede sociale wetenschappen (o.a. Sociaal Werk, Politieke en Sociale Wetenschappen, Antropologie, Rechten,...)
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Doctoraatsbursaal: sociaal werk met/voor migranten zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf bevinden zich vaak in een uitzichtloze situatie. Hun toegang tot werk, onderwijs en wonen is beperkt, en door de constante dreiging van detentie en deportatie, is het moeilijk om aan hun toekomst te werken. Nochtans wonen zij vaak al enige tijd in België, waar zij een leven hebben uitgebouwd. Sociale werkers en vrijwilligers kunnen vaak niet meer doen dan dringende materiële of sociale hulp bieden, zonder zicht op een structurele oplossing. En hoewel mensen zonder wettig verblijf zich in zichtbare sociale bewegingen hebben georganiseerd, lijken ook zij vooralsnog geen kentering in het beleid teweeg te brengen.

De laatste jaren beweegt er echter steeds meer op dit terrein. Collectieven van mensen zonder wettig verblijf voeren opnieuw campagne voor regularisatie op korte termijn, en een herziening van het regularisatiebeleid op lange termijn. Sommige sociale organisaties hanteren een grondrechtenbenadering, waarbij zij pleiten voor toegang tot werk, wonen en onderwijs. Andere organisaties bieden toekomstoriëntatie aan, waarbij ze in groep of individueel het gesprek aangaan over wettig verblijf, terugkeer, doormigratie of onwettig verblijf als toekomstpistes. Tot slot zetten burgerinitiatieven en NGO’s hun lokale beleidsmakers ertoe aan om opvang te bieden aan mensen zonder wettig verblijf, al dan niet gekoppeld aan intensieve juridische en psychosociale begeleiding (zogenaamde BBB Plus initiatieven).

Dit project onderzoekt hoe en in welke mate sociaal werk kan bijdragen aan een effectievere ondersteuning van mensen zonder wettig verblijf. Hoe mensen zonder wettig verblijf zelf naar hun situatie, sociaal werk en sociaal beleid kijken, speelt daarin een belangrijke rol. Daarnaast hebben we aandacht voor de juridische processen die leiden tot een situatie van onwettig verblijf, welke visies op sociaal werk met/voor deze doelgroep bestaan, en in welke mate zij bijdragen aan sociaalpolitieke verandering in de publieke opinie en het beleid.

Dit onderzoeksproject zet maximaal in op een nauwe participatie van stakeholders, zowel bij het ontwerp als de uitvoering van het project. Als onderzoeker hanteer je etnografische methoden die zich daartoe lenen: participatieve observatie in het dagelijkse leven en de organisatie van sociaalpolitiek werk, diepte-interviews en documentanalyse. Met het oog op maatschappelijke impact hangen de concrete eindproducten, behalve het afwerken van een doctoraat, deels af van de noden van de stakeholders (bvb uitwerken van methodieken en opleidingen, beleidsaanbevelingen, kritische rapportage, documentaire, tentoonstellingen,…).

Als doctoraal onderzoeker geef je samen met de promotoren en de stakeholders een eigen invulling aan dit project, en draag je actief bij aan de maatschappelijk impact. Je wordt tewerkgesteld aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) en het interdisciplinaire consortium CESSMIR (Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen). Je schrijft een doctoraat in Sociaal Werk, onder de begeleiding van prof. Robin Vandevoordt, prof. Ine Lietaert en prof. Ellen Desmet.

Functieprofiel

Vereisten: 

 • Je beschikt over een master in de brede sociale wetenschappen (o.a. sociaal werk, sociale en politieke wetenschappen, rechten,…), of je hebt realistisch vooruitzicht om een master te behalen voor 1 oktober 2021 
 • Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands, Engels en Frans 
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen

Strekken tot aanbeveling:

 • Je hebt kennis van en/of ervaring met sociaal werk voor mensen in onwettig verblijf
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met migratierecht en -beleid
 • Je hebt werkervaring die aantoonbaar relevant is voor het onderzoeksproject
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring met het werken met personen in kwetsbare situaties
 • Je hebt ervaring met wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder vanuit een interdisciplinair perspectief
 • Je hebt meegewerkt aan eerdere publicaties gericht op verschillende doelgroepen (wetenschappers, sociaal werkers, beleidsmakers, het brede publiek,…)
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethodes, in het bijzonder etnografische en participatieve methoden
 • Je spreekt een of meerdere talen die relevant zijn in de context van mensen zonder wettig verblijf in België (bvb Arabisch, Tamazight, Farsi,…)


Algemene verwachtingen:

 • Je beschikt over uitstekende analyse- en schrijfvaardigheden
 • Je beschikt over uitstekende interculturele communicatieve vaardigheden
 • Je bent bereid te rapporteren over je onderzoek, zowel op academisch vlak als naar een ruimer publiek
 • Je kan zowel zelfstandig werken als vlot in team functioneren
 • Je bent empathisch, werkt nauwkeurig en beschikt over een kritische geest
 • Je draagt bij tot het onderwijs, dienstverlening en administratieve taken binnen de vakgroep en het interdisciplinaire CESSMIR 

Aanbod

 • Je maakt deel uit van een geëngageerde vakgroep en een levendig interdisciplinair netwerk - 100% tewerkstelling als doctoraatsbursaal in Sociaal Werk
 • Aanstelling voor een periode van 4 jaar (onder voorbehoud van periodieke evaluatie na 2 jaar)
 • Indiensttreding op 1 oktober 2021
 • Salaris bepaald in overeenstemming met de salarisschalen van de UGent
 • Bijkomende voordelen als medewerker van de Universiteit Gent (voor meer informatie, zie https://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm)

Solliciteren

Stuur de volgende documenten voor 22 augustus 2020 naar prof. Robin Vandevoordt (robin.vandevoordt@ugent.be)

 • je CV (met inbegrip van publicatielijst)
 • motivatiebrief
 • een stuk geschreven tekst (bv. publicatie, onderzoekpaper of masterthesis)
 • naam en contactgegevens van twee referentiepersonen


Voor meer informatie over de vacature, contacteer robin.vandevoordt@ugent.be, bij voorkeur voor 13 augustus.