Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 06, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
MA in de Gezondheidswetenschappen (arts, GVO, Verpleeg- en Vroedkunde, Management en Beleid van Gezondheidsinstellingen, ...) of aanverwante wetenschappen zoals Antropologie, Sociologie en Psychologie
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Kerntaken doctoraatsonderzoeker:
• Kwalitatief onderzoek uitvoeren bij huisartsen met betrekking tot discriminatie en diversiteit aan de hand van (video)observaties en individuele diepte-interviews;
• Mee ontwikkelen van een interactieve training tool voor gezondheidszorgactoren (zowel in de eerste als in de tweede lijn) om meer inzicht te krijgen in de aard en oorzaken van discriminatie en de gebruikers ervan te trainen in culturele competenties;
• Samenwerken met andere onderzoekers in een interdisciplinair team, waarbij theoretische en methodologische benaderingen uit de economie, gezondheidswetenschappen, psychologie en sociologie, worden toegepast;
• Sterke samenwerking met een andere doctoraatsonderzoeker die gelijkaardig onderzoek zal uitvoeren (maar in het maatschappelijk domein onderwijs);
• Samenwerken met stakeholders uit het domein gezondheidszorg;
• Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke artikels (voornamelijk in het Engels) op basis van dit onderzoek;
• Adequaat functioneren in een onderzoeksgroep (CESSMIR en Equity in Health Care) en vakgroep (Volksgezondheid en Eerstelijnszorg) en de daarbij horende taken vervullen

Wat bieden wij u aan?
• Een voltijds contract van 2 jaar als bursaal, mogelijk verlengbaar tot 3 jaar aan de Universiteit Gent;
• De mogelijkheid om onderzoek uit te voeren met het oog op het behalen van een doctoraat in de gezondheidswetenschappen;
• Een stimulerende werkomgeving, bestaande uit een groep jonge, dynamische en gemotiveerde doctoraatsonderzoekers uit de onderzoeksgroepen Equity in Health Care en CESSMIR;
• Sterke begeleiding in het uitvoeren van uw onderzoek door een gemotiveerde groep van promotoren en postdocs;
• Mogelijkheid tot (in zekere mate) flexibel werken/thuiswerken.

Functieprofiel

• U bezit bij aanwerving een diploma MA in de Gezondheidswetenschappen (arts, GVO, Verpleeg- en Vroedkunde, Management en Beleid van Gezondheidsinstellingen, …) of aanverwante wetenschappen zoals Antropologie, Sociologie en Psychologie;
• U behaalde uitstekende studieresultaten en/of schreef een uitstekende Masterproef;
• U hebt een uitgesproken interesse en bij voorkeur ervaring in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek;
• U hebt een uitgesproken interesse en bij voorkeur ervaring in het uitvoeren van onderzoek naar discriminatie en/of etnische relaties;
• U staat open voor het toepassen van verschillende disciplinaire (theoretische en methodologische) benaderingen;
• U hebt interesse in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek;
• U kan zich vlot verplaatsen naar gezondheidszorgvoorzieningen (mogelijks landelijk gelegen) en bent bereid een gedeelte van de data te verzamelen tijdens de uren van avondconsultaties. Een rijbewijs is een pluspunt, een eigen wagen is niet noodzakelijk;
• U kunt autonoom, gestructureerd en resultaatgericht werken en respecteert deadlines en afspraken;
• U kunt zowel individueel als in groep functioneren in het vervullen van uw rol en hebt een loyale en open ingesteldheid;
• U bent vloeiend in het Nederlands en in het Engels;
• U beschikt over een vlotte academische pen;
• U bent (zelf-)kritisch ingesteld.

Solliciteren

• Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Sara Willems (Sara.Willems@UGent.be) en naar Lenzo Robijn (Lenzo.robijn@ugent.be), ten laatste tegen 6 augustus 2021: [1] een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en de functiebeschrijving en het functieprofiel van de vacature anderzijds; [2] een curriculum vitae; [3] puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs (en eventuele scores tijdens het eerste semester van academiejaar 2020-2021); en [4] een tekst die representatief is voor het niveau van academisch schrijven (bijvoorbeeld een thesis of individuele paper);
• In de week van 16 augustus 2021 zullen, na dossierselectie, een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een jobgesprek en participatie aan enkele specifieke testen;
• We mikken op een indiensttreding tegen ten laatste september 2021;
• Voor vragen met betrekking tot deze vacature of de sollicitatieprocedure, gelieve contact op te nemen met Sara.willems@ugent.be of Lenzo.Robijn@ugent.be .