Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 03, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE37 - Vakgroep Revalidatiewetenschappen
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master of Science in de ergotherapie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie of gelijkgesteld diploma, geneeskunde
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Dit onderzoeksproject kadert in een Interuniversitair onderzoeksproject tussen VUB, UGent en KU Leuven en wordt gefinancierd wordt door het Fonds Wetenschappelijk onderzoek Vlaanderen (FWO).

Het betreft een klinische studie met een interventie en een controle groep waarbij gestreefd wordt naar werkhervatting bij personen met een rugletsel (Failed back Surgery Syndroom). De interventie is gekenmerkt door 'een op maat gemaakt' re-integratieprogramma waarin de functionele capaciteiten van de persoon worden gelinkt aan de vereisten van het werk.

Patiënten die, ondanks een voorafgaande chirurgische ingreep, last blijven hebben van aanhoudende of steeds terugkerende rugpijn, worden benoemd als lijdend aan het “Failed Back Surgery Syndroom
(FBSS)”. Afhankelijk van het type chirurgie zal 10-40% van de personen die lumbale chirurgie ondergaan hiermee geconfronteerd worden. Indien conservatieve behandelingen niet effectief zijn, schakelt men vaak over naar neurostimulatie.
Uit een recente meta-analyse bleek dat neurostimulatie een effectieve behandeling is om deze patiënten terug aan het werk te krijgen. Bovendien heeft kwalitatief onderzoek aangetoond dat patiënten geloven dat dit realistisch is. Desalniettemin gaat minder dan 30% van de patiënten die neurostimulatie krijgen uiteindelijk terug aan het werk. Dit toont aan dat de huidige postoperatieve zorgen, waaronder revalidatie, niet effectief zijn om werkhervatting te bevorderen na implantatie van een neurostimulator.
Met dit project willen we een geïndividualiseerd biopsychosociale benadering promoten om de fysieke capaciteit om terug aan het werk te gaan te vergroten bij FBSS patiënten die een neurostimulator krijgen. Dit zal ervoor zorgen dat we de hoge kosten die samenhangen met de implantatie van een neurostimulator kunnen aanpakken door mensen opnieuw op de arbeidsmarkt te integreren met behulp van een wetenschappelijk onderbouwde conservatieve behandeling. Hiervoor zullen we een gerandomiseerde, gecontroleerde studie uitvoeren waarbij FBSS patiënten die neurostimulatie krijgen ofwel de standaard behandeling krijgen ofwel een revalidatieprogramma met een specifieke focus op werkhervatting. Het effect van beide interventies zal bekeken worden op de fysieke capaciteit om terug aan het werk te gaan, werkstatus en gezondheidszorguitgaven.

Wij bieden:
• Inhoudelijke expertise en een internationaal onderzoeksnetwerk.
• een uitgewerkt design voor een multicentrische klinische studie waarbij de focus ligt op revalidatie, werkhervatting en neuromodulatie voor pijnbestrijding.
• Persoonlijke begeleiding en PhD training gedurende 4 jaar.
• 1 Voltijdse aanstelling aan UGent en je werkt nauw samen met 2 andere doctoraatstudenten (aan de VUB (100%) en aan KU Leuven (50%)).
• Mogelijkheid tot een joint PhD met de andere universiteiten.
• Begeleiding in het uitvoeren van onderzoek, schrijven van wetenschappelijke papers en overbrengen van onderzoeksresultaten.
• Startdatum is 1/10/2021.

Functieprofiel

• Je bent intrinsiek gemotiveerd om onderzoek te doen en meer specifiek binnen het domein van werkhervatting en revalidatie.
• Je bent nauwkeurig.
• Je beheerst het Nederlands en het Engels.
• Je bent zelfstandig, flexibel, toont initiatief en kan goed in teamverband werken.
• Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekt tot aanbeveling.
• U beschikt over didactische, organisatorische en communicatieve kwaliteiten.
• Je bezit een rijbewijs B.

Solliciteren

Stuur uiterlijk 03/09/2021 een gemotiveerde kandidatuur met CV via e-mail naar dominique.vandevelde@UGent.be en naar OPERA.RCT@gmail.com.
Geschikte kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek te Jette op vrijdag 10 september tussen 16-20u.