Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Oct 05, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE37 - Vakgroep Revalidatiewetenschappen
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Ergotherapeutische wetenschappen, Gezondheidsvoorlichting en -bevordering, Sportwetenschappen, Biomedische wetenschappen, Medische Wetenschappen of aanverwante vakgebieden.
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Oefentherapie bij patiënten na niertransplantatie
Het consortium van de dienst Nefrologie UZ Gent en de vakgroep Revalidatiewetenschappen van de Universiteit Gent wil de rol van oefentherapie in de behandeling van patiënten na niertransplantatie onderzoeken. Zo onderzoekt dit consortium de effecten van verschillende modaliteiten/kenmerken van inspanningsrevalidatie en mogelijke mechanismen van de cardiovasculaire aanpassing aan training bij personen na een niertransplantatie.

Het huidige project is een multicentrische samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen en klinische partners van de KU Leuven, UZ Leuven, UGent en UZ Gent.

EXGUTT-project
EXGUTT omvat een multidisciplinair onderzoeksproject die tot doel heeft de klinische evidentie te bieden voor thuisoefentherapie als een toegankelijke, klinische en kosteneffectieve behandeling om de schadelijke effecten van sedentair gedrag op cardiovasculaire gezondheid bij patiënten na een niertransplantatie te voorkomen. Daarom zullen we een grote, gerandomiseerde, gecontroleerde studies uitvoeren bij patiënten na niertransplantatie (n=110). Patiënten worden gerandomiseerd naar de gebruikelijke zorg of een thuisoefenprogramma van 6 maanden. De primaire uitkomstmaat is cardiorespiratoire fitheid, beoordeeld aan de hand van het piekzuurstofverbruik. Secundaire uitkomsten zijn cardiovasculaire gezondheidsparameters, darmmicrobioom, veiligheid (incl. infectie-incidentie), functionaliteit, levenskwaliteit, kosteneffectiviteit en implementatiepotentieel.
De promovendus zal werken aan de bewegingsstudies en een belangrijke rol spelen bij werving, screening, trainingbegeleiding, testing, data-analyse en rapportage. De promovendus zal zich richten op functionele parameters, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit. De uitgevoerde activiteiten zullen resulteren in een doctoraatsthesis (UGent) die aan het einde van het onderzoeksproject zal worden verdedigd. De kandidaat zal nauw samenwerken met de andere leden van de onderzoeksgroepen en klinische eenheden.

Aanbod

  • We bieden een fulltime PhD-beurs aan.
  • In eerste instantie wordt de functie aangeboden voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging na positieve evaluatie.
  • Het salaris is conform de universitaire salarisschalen voor promovendi.
  • Je wordt ingeschreven in het Doctoral Schools programma van de Life Sciences en de onderzoeksgroepen bieden ruime mogelijkheden om doctoraal onderwijs te volgen.

Functieprofiel

Profiel

  • Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat met een MA-diploma in revalidatiewetenschappen, ergotherapeutische wetenschappen, gezondheidsvoorlichting en -bevordering, sportwetenschappen, biomedische wetenschappen, medische wetenschappen of aanverwante vakgebieden.
  • Kandidaten hebben een sterke interesse en/of achtergrond in inspanningsfysiologie en kwalitatieve studies.
  • Kandidaten beschikken over uitstekende organisatorische en (kwalitatieve) data-analytische vaardigheden.
  • Kandidaten beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels (zowel mondeling als academisch schrijven).

Solliciteren

Stuur uiterlijk tegen dinsdag 5 oktober 2021 23:59 u. jouw CV en motivatiebrief naar prof. Patrick Calders via patrick.calders@ugent.be.
Laattijdige inzendingen worden niet aanvaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. Patrick Calders (patrick.calders@ugent.be) of prof. Wim Van Biesen (wim.vanbiesen@ugent.be).