Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 15, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
PP05 - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Houder van een master diploma, met relevante expertise voor het onderzoeksonderwerp.
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De ontwikkeling en validering van een context-bewust gepersonaliseerd systeem voor de promotie van fysieke activiteit in volwassenen

 

Onderzoeksproject

In dit interdisciplinair project wordt samen met de ingenieurswetenschappen de uitdaging aangegaan om gedrag van een specifiek individu te bestuderen en te veranderen in authentieke contexten. Hierbij willen we een nieuw innovatief theoretisch model ontwikkelen waarbij generieke en abstracte constructen van theoretische modellen geïntegreerd worden met de specificiteit en particulariteit van een persoon en zijn/haar gedrag in vaak variërende contexten. Dit geïntegreerd model zal toelaten om op het gepaste moment context-bewuste en gepersonaliseerde adviezen te geven. In dit project wordt vertrokken van het ‘Health Action Proces Approach’ (HAPA) Model van Schwarzer. De focus ligt op de bevordering van fysieke activiteit bij volwassenen. Niettemin is het de bedoeling dat het nieuwe, geïntegreerde model van toepassing is op diverse gedragingen, diverse populaties en diverse gezondheidsproblemen. Deze vacature betreft het luik van de gedragswetenschappen, waarin het geïntegreerd model uitgewerkt en gevalideerd wordt aan de hand van single case experimenten. In het luik voor de ingenieurswetenschappen wordt het geïntegreerd model geïmplementeerd in een software platform en worden intelligente algoritmes ontwikkeld om context-bewuste en gepersonaliseerde adviezen te maken.

Taken

 • Het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen het luik van de gedragswetenschappen.
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 • Adequaat functioneren in de onderzoeksgroep/vakgroep en de daarbij horende taken vervullen.
 • Bijdragen aan het onderwijs binnen de opleiding Gezondheidsbevordering en/of Klinische Psychologie.

 

Onderzoeksgroep

Het project wordt begeleid door de Geert Crombez (promotor: Ghent Health Psychology Lab, www.ghplab.ugent.be, Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie), Filip De Turk en Femke De Backere (IDLab, Vakgroep Informatietechnologie), en Delfien Van Dyck (Fysieke Activiteit en Gezondheid, vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen . Het gaat om een interdisciplinair onderzoeksproject, waarbij de kandidaat nauw zal samenwerken met deze 3 onderzoeksgroepen.

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma met relevante expertise voor het onderzoeksonderwerp, ondermeer Master in de Psychologie, Master in Gezondheidsbevordering, en Master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking. Kandidaten die hun diploma behalen in september 2020 kunnen ook kandideren.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor interdisciplinaire wetenschappelijk onderzoek,
 • Kandidaten dienen kennis te hebben van gezondheidspsychologische theorieën van gedragsverandering
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen.
 • Interesse in of ervaring met app development en interesse in data analytics en machine learning zijn een meerwaarde.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Geert Crombez (geert.crombez@ugent.be) ten laatste tegen 15 augustus 2020. 

 1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds
 2. Een curriculum vitae
 3. Puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie. Na dossierselectie zullen tussen 20 en 25 augustus 2020 een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen. Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan geert.crombez@ugent.be .