Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Feb 20, 2020 19:42
Vakgroep/directie/dienst
DI08 - Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Dierenarts
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het betreft een gemeenschappelijk onderzoeksproject (gefinancierd door FOD Volksgezondheid) onder coördinatie van de afdeling Infectious Animal Diseases van Sciensano in nauwe samenwerking met de Eenheid Gezondheidszorg Varken van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde.
PRRS is wereldwijd de belangrijkste infectieziekte bij varkens. Infecties met het PRRS virus kunnen aanleiding geven tot vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen en ademhalingsproblemen en sterfte bij biggen en vleesvarkens. Vaccinatie vormt een belangrijk onderdeel van de controle, maar de huidige commerciële vaccins geven slechts een partiële bescherming. De algemene doelstelling van het project bestaat erin om de controle van PRRS door middel van vaccinatie te verbeteren. De nadruk zal hierbij liggen op de immuunresponsen na vaccinatie. In een eerste deel zal door middel van veldstudies de algemene bedrijfsvoering en vaccinatiepraktijken tegen PRRS virus onderzocht worden, alsook de impact van maternale immuniteit tegen PRRS virus op de immuniteit van de biggen en de responsen na vaccinatie. In een tweede deel zullen door middel van experimentele studies alternatieve vaccinatiestrategieën onderzocht worden. De bedoeling is om na te gaan in welke mate het percentage dieren dat niet serologisch reageert op vaccinatie kan verminderd en de werkzaamheid van de vaccins verhoogd worden. Tevens zal dieper ingegaan worden op de mechanismen van de celgemedieerde immune responsen.

Functieprofiel

U komt terecht in een internationale onderzoeksgroep van doctoraatsstudenten waarbij samenwerking en ondersteuning de norm is. Het is de bedoeling dat het onderzoek leidt tot een doctoraat. De verblijfplaats is deels in de Faculteit Diergeneeskunde (Merelbeke), deels in Sciensano (Brussel).
Interesse in het werken met dieren (varkens), veldwerk (bezoeken varkensbedrijven), experimentele studies en labowerk. Specifieke interesse en kennis van de varkenssector, immunologie en microbiologie is een voordeel. Aanvangsdatum tussen 1 maart en 1 mei 2020.

Solliciteren

Dominiek Maes, Salisburylaan 133 9820 Merelbeke, Dominiek.Maes@UGent.be) of Dr. M. Tignon (Marylene.Tignon@sciensano.be)