Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Dec 07, 2020 00:59
Vakgroep/directie/dienst
RE23 - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht aan de Universiteit Gent zoekt een voltijds doctoraatsbursaal (Dehousse-bursaal) voor het onderzoeksproject “Geweld tegen en door politieambtenaren tijdens de ambtsuitoefening: Een event-based benadering”. Deze studie wordt gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent (BOF) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

 

Het onderzoek behandelt geweld tegen en door politieambtenaren tijdens hun ambtsoefening. Het onderzoekt de oorzaken van geweld tegen en door politieambtenaren en behandelt daarbij de volgende onderzoeksvragen:

 • Wat maakt de ene politieambtenaar kwetsbaar voor geweld door burgers en de andere niet?
 • Wat maakt dat de ene politieambtenaar geweld gebruikt maar de andere niet?
 • Waarom escaleert de ene risicovolle situatie tot geweld en de andere niet?
 • En in hoeverre beïnvloedt eigen slachtofferschap of geweldgebruik de kans op slachtofferschap of geweldgebruik door directe collega's?

 

Om deze vragen te beantwoorden, wordt vertrokken vanuit een event-based benadering van geweld tegen en gebruik van geweld door politieambtenaren. Deze benadering combineert individuele kenmerken en gedrag, aanwezigheid van derden, tijd doorgebracht in risicovolle situaties, omstandigheden van het geval en onderlinge interacties tussen politieambtenaren om het voorkomen van geweld tegen en gebruik van geweld door politieambtenaren tijdens de uitoefening van hun functie te verklaren. Het project houdt zich verder bezig met de besmettelijke aard van geweld tegen en het gebruik van geweld door politieambtenaren binnen de politieorganisatie.

 

Om deze vragen te beantwoorden, past het project een kwantitatieve methodologie toe:

 • een systematisch literatuuronderzoek en/of kwantitatieve meta-analyse van de literatuur;
 • een incident density case-control studie;
 • een case crossover studie; en
 • netwerk autocorrelatie modellen.

 

Gedurende het project zal gebruik worden gemaakt van (arbeidsongevallen)data met betrekking tot geweld tegen politieambtenaren, data over het gebruik van geweld door politieambtenaren, dienstrooster- en politiepersoneelsdata, en individu- en gevalspecifieke gegevens die verkregen worden door middel van vragenlijsten en map based activity interviewing.

De kandidaat zal in samenspraak met de promotoren van het onderzoeksproject instaan voor de wetenschappelijke voorbereiding, opvolging, uitvoering en afwerking van dit onderzoeksproject. Dit omvat onder meer het verzamelen, verwerken, analyseren en rapporteren van de nodige data. Daarvoor is het van belang dat de kandidaat kennis over en ervaring heeft met kwantitatieve methoden. De kandidaat zal het onderzoek hoofdzakelijk op individuele basis uitvoeren, en moet dus zelfstandig kunnen werken, maar kan rekenen op de steun van een ervaren, internationaal onderzoeksteam met expertise in het domein.

De kandidaat zal nauw samenwerken met andere onderzoekers aan de Universiteit Gent en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Functieprofiel

 • U beschikt over een masterdiploma;
 • Tijdens uw studies werden uitstekende studieresultaten behaald (bv. U behoorde tot de top 10% of beter van uw cohorte of u behaalde het predicaat cum laude);
 • U heeft aantoonbare kennis over en ervaring met kwantitatieve methoden en technieken;
 • U heeft een uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
 • U bent resultaatsgericht, analytisch, en zorgvuldig;
 • U beschikt over goede organisatorische kwaliteiten en kan samenwerken in teamverband;
 • Onderzoekservaring, publicaties en/of presentaties op wetenschappelijke conferenties strekken tot aanbeveling;
 • Kennis over en ervaring met onderzoek naar politie en/of geweld strekt tot aanbeveling;
 • Bereidheid tot het doorbrengen van een of meerdere in onderling overleg te bepalen periode(s) aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving strekt tot aanbeveling.

Solliciteren

Ons aanbod

 

Informatie & solliciteren

Bijkomende informatie over deze vacature en het onderzoeksproject kan u verkrijgen bij de hoofdpromotor van het onderzoek, Prof. dr. Christophe Vandeviver, via e-mail:

of via telefoon: +32 9 264 97 03. Solliciteren kan rechtstreeks bij de hoofdpromotor van het onderzoek, Prof. dr. Christophe Vandeviver, uitsluitend via e-mail: . U vermeldt in het onderwerp “sollicitatie bursaal politie & geweld”. Solliciteren kan tot en met 6 december 2020 23:59. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

 

Sollicitanten bezorgen de volgende documenten (samengevoegd in één pdf-bestand):

 • Een motivatiebrief waarin u systematisch de selectiecriteria die verduidelijkt werden in het functieprofiel hierboven overloopt én uitlegt in welke mate u voldoet aan elk selectiecriterium aan de hand van voorbeelden van uw vaardigheden en ervaringen (max. 2 pagina’s);
 • Een CV inclusief uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, en ten minste één referentie (contactgegevens volstaan in deze fase);
 • Een kopie van uw behaalde diploma’s én puntenbriefjes of cijferlijsten (bachelor & master, inclusief uw plaats in de cohorte voor zover beschikbaar);
 • Een voorbeeld van een door u geschreven werk. Indien u nog niet gepubliceerd heeft, een kopie van uw (meest recente) masterthesis of scriptie.

Indien u reeds gepubliceerd heeft, een kopie van uw belangrijkste publicatie. In het geval van een co-publicatie met meerdere auteurs legt u kort (max. 1/2e pagina) uw eigen bijdrage aan het geschreven werk uit.