Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 22, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
LA22 - Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen; Master of Science in de biowetenschappen; Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde; Master of Science in Biology. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking.
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Je verricht wetenschappelijk onderzoek met het oog op het behalen van een doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen. Dit doctoraatsonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een door VLAIO gefinancierd project ‘De transitieperiode als monitoringsvenster voor de nutritionele en metabole veerkracht van melkvee’. Transitie duidt op de periode van 3 weken voor tot ongeveer 6 à 7 weken na kalven. Zoals voor alle zoogdieren is dit ook voor melkkoeien een stressvolle periode, die zelfs de meest kritische 10 weken van de lactatiecyclus vormen. Dieren die in deze periode met gezondheidsproblemen worden geconfronteerd, ondervinden hiervan ook later in de lactatie gevolgen. Zo wordt hun vruchtbaarheid negatief beïnvloed en blijken ze gevoeliger voor ontstekingen. Bijgevolg is het van belang om de melkkoeien in de kudde te identificeren die metabool en nutritioneel onvoldoende veerkrachtig zijn om de transitieperiode succesvol door te komen. Het doel van dit onderzoek is tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces. Deze tools moeten het mogelijk maken voor de melkveehouder om risicodieren gericht op te volgen en geïndividualiseerde (preventieve) maatregelen te nemen om de kans op problemen tijdens en na de transitieperiode te verlagen. Specifiek wordt in het kader van dit doctoraatsonderzoek gefocust op koesensoren en biomerkers voor het monitoren van dit transitiesucces. Hiervoor wordt gewerkt op 2 proefbedrijven en op verschillende praktijkbedrijven. Op deze ‘early adopter’ bedrijven worden verschillende commercieel beschikbare sensoren gebruikt en worden nieuwe en bestaande biomerkers geëvalueerd. Hierbij wordt de meerwaarde en de onderlinge complementariteit van deze sensoren en biomerkers voor transitiemonitoring beoordeeld. Bovendien zullen de data afkomstig van koesensoren en biomerkers worden vertaald naar adviezen voor preventief en dynamisch (nutritioneel) bijsturen van risicodieren.

Ons aanbod

Je voert je onderzoek uit in een dynamische en internationale groep binnen het Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (Ugent). Hier worden je kansen geboden om via internationale congressen en samenwerkingen je horizon te verruimen.

Wij bieden een functie aan voor 1 jaar die bij positieve jaarlijkse evaluaties wordt verlengd tot maximaal 4 jaar.

Functieprofiel

  • Je bent een gedreven en dynamisch persoon met een sterke motivatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Je bent enthousiast om een wetenschappelijke uitdaging aan te gaan gericht op het vinden van praktisch implementeerbare oplossingen.
  • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met een doelgroep in het kader van onderzoek. Aangezien melkveehouders de prioritaire doelgroep vormen, is kennis van Nederlands aangewezen.
  • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
  • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
  • Getuigschrift Proefdierkunde (80h) strekt tot aanbeveling. Indien dit nog niet werd behaald, kan dit in het kader van de doctoraatsopleiding worden opgenomen. Kandidaten die momenteel in het laatste jaar van een masteropleiding zitten en in juli of september 2020 afstuderen, komen in aanmerking voor deze vacature..

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Veerle Fievez () uiterlijk op 22 juni 2020:

1. Een motivatiebrief waaruit de “match” blijkt tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds

2. Een curriculum vitae

3. Puntenbrieven van alle studiejaren in het hoger onderwijs.

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie worden op 2 juli 2020 (in de voormiddag) en op 3 juli 2020 een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen.

Vanaf ten vroegste 1 augustus 2020 kan je aan de slag. Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie met.