Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 10, 2019 10:07
Vakgroep/directie/dienst
LW03 - Vakgroep Geschiedenis
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master of Science in de Geschiedenis, Pedagogische wetenschappen, Politieke Wetenschappen, Sociologie, Literatuurwetenschappen, Moraalwetenschappen, Wijsbegeerte of een ander masterdiploma in de sociale of humane wetenschappen.Diploma SLO aanbevolen.
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De nieuwe educatieve masteropleidingen van de Universiteit Gent zoekt voor de cluster Cultuurwetenschappen een enthousiaste en bekwame onderzoeker (m/v/x) Uw opdracht U bereidt een vakdidactisch proefschrift voor binnen het project ‘Burgerschapseducatie in tijden van Vlaamse onderwijsvernieuwing en globale onzekerheid: theorie en onderwijspraktijk’. Burgerschap en burgerschapseducatie zijn terug van lange tijd nooit weggeweest. Na een korte historische en theoretische exploratie van opvattingen op burgerschapseducatie, onderzoek u de verschillende hedendaagse opvattingen en praktijken over burgerschap en burgerschapseducatie bij de individuele leerkrachten. Via participatief praktijkonderzoek worden verschillende didactische opvattingen met elkaar vergeleken en wordt een link gelegd naar andere didactieken, met name de taaldidactiek. Tenslotte wordt het ontwikkelonderzoek vertaald in gedocumenteerde good practices en aanbevelingen voor de verdere invulling van een specifieke didactiek burgerschap binnen de educatieve master.

U publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject in het kader van uw doctoraat. U presenteert uw onderzoeksresultaten op nationale en internationale conferenties. U brengt uw kennis over naar de praktijk en de educatieve masteropleidingen aan de UGent.

Functieprofiel

- Ervaring in kwalitatief onderzoek strekt tot aanbeveling

- U bent een enthousiaste didacticus en kritisch observator

- U bent Nederlandstalig en hebt een degelijke kennis van het Engels

- U hebt zin voor initiatief en bent een hands-on project manager

- U kan functioneren in een multidisciplinair team

- Ervaring met software voor kwalitatieve data-analyse is een pluspunt

Solliciteren

U kan solliciteren via mail naar bruno.dewever@ugent.be en christophe.verbruggen@ugent.be.

Uw sollicitatiedossier bevat:

• Een uitgebreide CV

• Een motivatiebrief waarin u uitlegt waarom u de geschikte kandidaat bent voor de functie

• Een document waaruit uw schrijf- en onderzoeksvaardigheid blijkt (bv. jouw masterscriptie, een onderzoekspaper)

Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door een selectiecommissie vastgesteld. Met inhoudelijke vragen over de functie en het project kunt u terecht bij: christophe.verbruggen@ugent.be en bruno.dewever@ugent.be