Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Mar 08, 2019 17:00
Vakgroep/directie/dienst
PS04 - Vakgroep Sociologie
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
MA in de Sociologie of aanverwante wetenschappen, zoals Antropologie, Communicatiewetenschappen, Economie, Gezondheidswetenschappen, Onderwijskunde en Psychologie (laatstejaarsstudenten kunnen dus ook kandideren)
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Vacatures Edistools-project

Het Edistools-project is een grootschalig toegepast en fundamenteel onderzoeksproject dat focust op het ontwikkelen van instrumenten om etnische discriminatie te meten, te begrijpen en te reduceren in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk. Het project wordt gefinancierd door het FWO (SBO) en wordt geleid door een interdisciplinair team van professoren verbonden aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel en ondersteund door een groep van bijna 30 stakeholders uit de voornoemde maatschappelijke domeinen. Voor dit project zoeken we 4 doctoraatsonderzoekers en 2 postdoctorale onderzoekers voor indiensttreding tegen ten laatste september of oktober 2019:

Doctoraatsonderzoeker domein ONDERWIJS (UGent)

Hoofdpromotor: Prof dr. Peter Stevens
Copromotoren: Prof dr. Piet Van Avermaet en Prof dr. Sara Willems

Kerntaken doctoraatsonderzoeker:

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren in verschillende schoolcontexten met verschillende actoren (leerlingen, leerkrachten, directies) met een focus op de volgende vormen van data-verzameling: (video)observaties, individuele interviews en focusgroepen;
 • Het empirisch bestuderen van de link tussen discriminatoire intenties en gedrag, zoals gemeten in de veldexperimenten, en persoonlijkheidskenmerken en attitudes (te meten via extra bevragingen en tests bij makelaars uit de veldexperimenten).
 • Mee ontwikkelen van een interactieve video-tool voor leerkrachten (in opleiding) en leerlingen om meer inzicht te krijgen in de aard en oorzaken van discriminatie;
 • Samenwerken met andere onderzoekers in een interdisciplinair team, waarbij theoretische en methodologische benaderingen uit de economie, gezondheidswetenschappen, psychologie en sociologie, worden toegepast;
 • Sterke samenwerking met een andere doctoraatsonderzoeker die gelijkaardig onderzoek zal uitvoeren (maar in het maatschappelijk domein gezondheidszorg);
 • Samenwerken met stakeholders uit het domein onderwijs;
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke artikels (voornamelijk in het Engels) op basis van dit onderzoek;
 • Adequaat functioneren in een onderzoeksgroep (CESSMIR en CuDOS) en vakgroep (Sociologie) en de daarbij horende taken vervullen.

Functieprofiel

 • U bezit bij aanwerving een diploma MA in de Sociologie of aanverwante wetenschappen, zoals Antropologie, Communicatiewetenschappen, Economie, Gezondheidswetenschappen, Onderwijskunde en Psychologie (laatstejaarsstudenten kunnen dus ook kandideren);
 • U behaalde uitstekende studieresultaten en/of schreef een uitstekende Masterproef; 
 • U hebt een uitgesproken interesse en bij voorkeur ervaring in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek;
 • U hebt een uitgesproken interesse en bij voorkeur ervaring in het uitvoeren van onderzoek naar discriminatie en/of etnische relaties;
 • U staat open voor het toepassen van verschillende disciplinaire (theoretische en methodologische) benaderingen;
 • U hebt interesse in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek;
 • U kunt autonoom, gestructureerd en resultaatgericht werken en respecteert deadlines en afspraken;
 • U kunt zowel individueel als in groep functioneren in het vervullen van uw rol en hebt een loyale en open ingesteldheid;
 • U bent vloeiend in het Nederlands en in het Engels;
 • U beschikt over een vlotte academische pen;
 • U bent (zelf-)kritisch ingesteld.

 

 

Wat bieden wij u aan?

 • Een voltijds contract van 2 jaar als bursaal, mogelijk verlengbaar tot 4 jaar aan de Universiteit Gent;
 • De mogelijkheid om onderzoek uit te voeren met het oog op het behalen van een doctoraat in de sociologie;
 • Een stimulerende werkomgeving, bestaande uit een groep jonge, dynamische en gemotiveerde doctoraatsonderzoekers uit de onderzoeksgroepen CuDOS en CESSMIR;
 • Sterke begeleiding in het uitvoeren van uw onderzoek door een gemotiveerde groep van promotoren en postdocs;
 • Mogelijkheid tot (in zekere mate) flexibel werken/thuiswerken.

Solliciteren

 • Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Peter Stevens (), ten laatste op 8 maart 2019:
 1. een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en de functiebeschrijving en het functieprofiel van de vacature anderzijds;
 2. een curriculum vitae;
 3. puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs (en eventuele scores tijdens het eerste semester van academiejaar 2018-2019); en
 4. een tekst die representatief is voor het niveau van academisch schrijven (bijvoorbeeld een thesis of individuele paper);

 • In de laatste twee weken van maart 2019 zullen, na dossierselectie, een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een jobgesprek en participatie aan enkele specifieke testen;
 • We mikken op een indiensttreding tegen ten laatste september of oktober 2019 (maar vroeger is ook mogelijk);
 • De vacatures staan open voor mensen die al zijn afgestudeerd (MA) of deze die nu in hun laatste jaar zitten van een relevante MA opleiding (en afstuderen ten laatste tegen eind september 2019);
 • Voor vragen m.b.t. deze vacature of de sollicitatieprocedure, gelieve contact op te nemen met .