Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 15, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
GE37 - Vakgroep Revalidatiewetenschappen
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie, Master in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen, Master in de Gezondheidsbevordering. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking.
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Onderzoeksproject

Het gezondheidsbevorderende effect van fysieke activiteit bij gezonde kleuters werd reeds talloze keren aangetoond. Onderzoek naar fysieke activiteit bij kleuters richtte zich vroeger steeds op het individuele gedrag. Sinds kort heeft er een shift in onderzoek plaatsgevonden, waarbij er niet meer gekeken wordt naar fysieke activiteit apart, maar naar fysieke activiteit binnen de context van 24 uur. Alle gedragingen die binnen één volledige dag uitgevoerd worden, kunnen onderverdeeld worden in fysieke activiteit, sedentair gedrag (of zitgedrag) en slaap. Deze gedragingen interageren met elkaar. Dit wil zeggen dat de tijd die aan één of meer van deze gedragingen gespendeerd wordt, een consequentie heeft op de tijd die aan de andere gedragingen kan gespendeerd worden. In mei 2019 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie nieuwe 24-uursrichtlijnen voor kleuters, wat het belang van een 24-uurs aanpak aantoont. Dit project heeft als doel om de interactie tussen fysieke activiteit, sedentair gedrag en slaap bij kleuters te begrijpen. Daarnaast zal ook nagegaan worden welke effecten er teweeg gebracht worden op de 24-uurs compositie als we aanpassingen maken aan fysieke activiteit, sedentair gedrag en slaap bij deze doelgroep. Aan de hand van een participatieve aanpak in samenwerking met ouders en leerkrachten van kleuters willen we nagaan hoe we een optimale 24-uurs compositie kunnen bekomen bij deze jonge doelgroep.

 

Taken

 • Het coördineren en uitvoeren van bovenstaande wetenschappelijke studie, in nauwe samenwerking met de doelgroep zelf, de ouders en de leerkrachten.
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 • Adequaat functioneren binnen beide vakgroepen en de daarbij horende taken vervullen.
 • Bijdragen aan het onderwijs binnen de Bachelor en Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie en de Master of Science in de Bewegings- en Sportwetenschappen.

 

Onderzoeksgroep

Het project wordt begeleid door Prof. Marieke De Craemer, Prof. Greet Cardon en Dr. Vera Verbestel binnen de vakgroep Revalidatiewetenschappen en de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent).

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk als op methodologisch en statistisch vlak. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in of Science in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie, Master of Science in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen, Master of Science in de Gezondheidsbevordering. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking. Kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van een masteropleiding zitten en in juli of september 2020 afstuderen, komen ook in aanmerking voor deze vacature.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek). - Kandidaten hebben interesse in fysieke activiteit, sedentair gedrag en slaap bij kleuters en gezondheidspromotie in het algemeen.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met een doelgroep en relevante stakeholders in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende vier jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Marieke De Craemer () én Greet Cardon () uiterlijk op 15 juni 2020.

1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds

2. Een curriculum vitae

3. Puntenbrieven van alle studiejaren in het hoger onderwijs

 

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie worden eind juni/begin juli een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen.

Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan en .