Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 20, 2020 10:59
Vakgroep/directie/dienst
GE30 - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in een relevant domein (vb. lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, economie, management, bestuurskunde, politieke wetenschappen, criminologie, …).
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De doctoraatsonderzoeker zal zich voornamelijk toeleggen op het organisatorische luik binnen sportorganisaties. Hoe sportorganisaties onder meer door middel van goed bestuur en ethisch leiderschap een omgeving kunnen creëren waarin fraude minder kansen krijgt en het vormgeven van een instantie ter monitoring van fraude in sport, worden de focus van dit doctoraat. De succesvolle kandidaat kan rekenen op een voltijdse aanstelling voor maximaal vier jaar (mits gunstige jaarlijkse beoordeling) als doctoraatsonderzoeker (doctoraatsbursaal) binnen het Team Sportmanagement van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) van de Universiteit Gent. Het succesvol afronden van het doctoraatstraject zal leiden tot het verkrijgen van de graad Doctor in de Gezondheidswetenschappen.

Functieprofiel

Voor deze specifieke vacature zoeken wij iemand met volgende achtergrond en troeven:

 • Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in een relevant domein (vb. lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, economie, management, bestuurskunde, politieke wetenschappen, criminologie, …). Goede studieresultaten zijn een troef.
 • Een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en organisatorisch sport- en fraudeonderzoek in het bijzonder.
 • Aantoonbare wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden (vb. kritisch denken, schrijfvaardigheid, presentatievaardigheden, projectmanagement, methodologisch goed onderlegd).
 • Een goede kennis van de Nederlandse taal strekt tot de aanbeveling gelet op de vele contacten die de onderzoeker zal hebben met het werkveld in Vlaanderen.
 • Een goede kennis van de Engelse taal is strikt noodzakelijk. De onderzoeker moet met name in staat zijn om haar/zijn onderzoek te presenteren op internationale congressen, alsook om de onderzoeksbevindingen te publiceren in hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften.
 • Sociale vaardigheden die het toelaten in teamverband te werken (zowel in het Team Sportmanagement als in het multidisciplinaire PrOFS onderzoekconsortium), gecombineerd met de nodige vaardigheden om zelfstandig (met begeleiding) aan aparte deelprojecten te werken.
 • Iemand die de nodige dosis creativiteit en flexibiliteit combineert met sterke administratieve en organisatorische vaardigheden.
 • Een verantwoordelijk iemand die ethiek, zowel in de omgang met mensen als in wetenschappelijk onderzoek hoog in het vaandel draagt.

Wat bieden wij?:

 • Een voltijdse en betaalde aanstelling als doctoraatsbursaal voor maximaal vier jaar.
 • Een boeiende en uitdagende job, met voldoende afwisseling.
 • Een correcte en goede verloning, volgens de officiële barema’s. Meer informatie over onze salarisschalen
 • De mogelijkheid om bij te dragen tot een maatschappelijk uiterst relevant en grootschalig onderzoeksproject naar fraude in sport, dat bovendien ruim kansen biedt om een persoonlijk internationaal netwerk op te bouwen.
 • Veelvuldige opportuniteiten tot persoonlijke ontwikkeling door middel van onder andere congresdeelnames, “doctoral schools” opleidingen, veelvuldige contacten met het werkveld in sport en daarbuiten, contributie tot onderwijsactiviteiten en publicatiemogelijkheden.
 • Een uiterst sociale, tolerante en constructieve werkomgeving die volop kansen biedt aan mensen om zich te ontplooien.

Solliciteren

Meer informatie: Prof Annick Willem,

Kandideren kan door een motivatiebrief, CV, kopie diploma en puntenlijsten te sturen naar voor 20 augustus 2020.

Vroegst mogelijke startdatum: 1 oktober 2020