Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 28, 2020 08:19
Vakgroep/directie/dienst
DI08 - Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master in de Diergeneeskunde, Master in de Bioingenieurswetenschappen of Biowetenschappen, of gelijkwaardig diploma, bij voorkeur in de richting landbouwhuisdieren
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De functie kadert in het project “Hitteplan voor de Vlaamse varkenshouderij”. Het globaal doel van dit project is om een hitteplan op te stellen door effectieve, praktisch, technisch en economisch haalbare maatregelen aan te reiken die toepasbaar zijn in de stal en bij transport. Daarnaast is het de bedoeling om de praktische kennis bij varkenshouders en transporteurs over zichtbare en minder zichtbare impact van hittestress te verhogen om zo de implementatie van maatregelen te maximaliseren. Het project is opgebouwd uit vijf werkpakketten (WP)

1) hittestress en de gevolgen van hittestress in kaart brengen (WP1),

2) klimaat- en staltechnische maatregelen en managementstrategieën verzamelen en evalueren (literatuur, resultaten project), gegevens uit het buitenland en ervaringen van experten, stallenbouwers, dierenartsen en varkenshouders (WP2),

3) het uittesten van de meeste beloftevolle strategieën uit WP2 op vlak van effectiviteit, economische en praktische haalbaarheid en het evalueren van de effecten ervan op dierenwelzijn, (re)productie en diergezondheid

• op het ILVO proefbedrijf (WP3)

• op praktijkbedrijven (WP4)

4) een hitteplan uitrollen dat bestaat uit praktijkrijpe en doeltreffende aanbevelingen omtrent klimaat- en staltechnische maatregelen en managementstrategieën; en de kennis en ervaringen omtrent dit hitteplan communiceren en implementeren in de sector (WP5).

Als doctoraatsbursaal binnen het onderzoeksteam zal je betrokken worden bij de verschillende werkpakketten, waarbij voor jou het zwaartepunt van de taken ligt bij het definiëren van hittestress en het evalueren van verschillende strategieën (WP 3 en WP4) .

 

Dit onderzoek kadert in een gemeenschappelijk onderzoeksproject gefinancierd door Vlaio tussen 1) de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, eenheid gezondheidszorg varken en 2) het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek).

De eenheid gezondheidszorg varken van de faculteit diergeneeskunde heeft een jarenlange traditie van toegepast onderzoek in de varkenshouderij en van succesvolle samenwerking met het ILVO. Het ILVO is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid met focus op de ondersteuning van duurzame landbouw, tuinbouw, visserij en voedingsonderzoek.

Functieprofiel

  • Interesse in de varkenshouderij of de veehouderij
  • Interesse in technische en management aanpassingen ter controle van hittestress
  • Gemotiveerd zijn om een doctoraat te maken
  • Kennis van de Nederlandse taal is wenselijk
  • Bij voorkeur in het bezit zijn van rijbewijs B (of bereid zijn dit te behalen)

 

Wij bieden je een contract van bepaalde tijd voor een periode vanaf 1 december 2020 tot maximaal 1 december 2024 (in totaal 4 jaar). De verloning gebeurt volgens barema voor doctoraatsbursalen.

Solliciteren

Solliciteren kan door een mail te sturen naar prof. Dominiek.Maes ().  Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 31 augustus 2020 in de namiddag. Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:

  • In het veld ‘Cv’: je cv
  • In het veld ‘Motivatiebrief’: je motivatiebrief
  • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Dominiek Maes (, +32 (0)9/264 75 42).