Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 28, 2020 12:15
Vakgroep/directie/dienst
GE38 - Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master of Medicine in de Geneeskunde, Master of Veterinary Medicine in de Diergeneeskunde (bij voorkeur); Master in de Biomedische Wetenschappen, Science in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Science in de bewegings- en sportwetenschappen
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

 • U besteedt nagenoeg uw volledige opdracht (90%) aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift met als topic ‘de ontwikkeling van een stapsgewijs competentie gebaseerd trainingscurriculum voor thoraxdrainage’. Chirurgen in opleiding gaan meer en meer chirurgische vaardigheden verwerven door te trainen in een veilige leeromgeving. Het plaatsen van een thoraxdrain is een frequent uitgevoerde chirurgische procedure die men reeds vroeg in de opleiding dient te kunnen. Het doel van dit onderzoeksproject is nagaan wat het voorkeurscurriculum is om chirurgen in opleiding op de best mogelijke wijze via training voor te bereiden in het plaatsen van thoraxdrains bij patiënten.
 • U levert een kleine bijstand (10%) bij het onderwijs van de vakgroep in de menselijke anatomie en dit voor de bacheloropleiding geneeskunde van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De lessen en practica worden in het Nederlands gegeven.
 •  U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep structuur en herstel van de mens

 

ONS AANBOD

 

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van vier jaar.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 augustus 2020.
 •  De verloning gebeurt volgens salarisschaal wetenschappelijk medewerker groep 1 https://www.ugent.be/nl/vacatures/categorieen/salarisschalen/wpwm2.htm
 •  Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Functieprofiel

 • U bent houder van een diploma van Master of Medicine in de Geneeskunde, Master of Veterinary Medicine in de Diergeneeskunde (bij voorkeur) of Master in de Biomedische Wetenschappen, of Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, of Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen. Kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van een masteropleiding zitten en in juli 2020 afstuderen, komen ook in aanmerking voor deze vacature.
 •  Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening
 •  Kandidaten hebben een notie van statistiek
 •  Kandidaten beschikken over didactische en communicatieve kwaliteiten.
 •  Kandidaten zijn empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met een doelgroep en relevante stakeholders in het kader van onderzoek.
 •  Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 •  Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 •  Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen.
 •  Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende vier jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.
 •  Kandidaten beheersen de Nederlandse taal voldoende om een beperkt pakket aan lessen en practica te kunnen begeleiden.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Wouter Willaert () uiterlijk op 28 juni 2020. Laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet per mail worden bezorgd worden niet aanvaard.

1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds

2. Een curriculum vitae

3. Puntenbrieven van alle studiejaren in het hoger onderwijs

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie worden begin juli een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek en eventueel participatie aan een specifieke test.

Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan