Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 15, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
GE30 - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

"Het creëren van veilige en aantrekkelijke omgevingen om te wandelen en te fietsen: participatief onderzoek met behulp van virtuele omgevingen"

Aanvang: 1 oktober 2020

Duur: 4 jaar (jaarlijkse hernieuwbare contracten mits positieve evaluatie)

Onderzoeksproject

Dit project focust op het optimaliseren van de veiligheid en aantrekkelijkheid van straten in Gent, met als doel om fietsen en wandelen bij buurtbewoners te promoten. Om dit doel te bereiken zal gebruik worden gemaakt van een participatief onderzoeksdesign, waarbij buurtbewoners in alle stappen van het onderzoek nauw betrokken zullen worden. Buurtbewoners kunnen door te wandelen (op een loopband) of te fietsen (op rollen) in een virtuele simulatie van hun buurt, aangeven welke omgevingskenmerken bijdragen tot een veilige en aantrekkelijke straat. Een eerste ‘exploratieve’ studie zal nagaan hoe de authenticiteit van drie-dimensionele virtuele manipulaties ervaren wordt door individuen uit verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, jongeren, (oudere) volwassenen). Vervolgens zullen zij suggesties voor omgevingsmanipulaties geven die de ervaren veiligheid en de aantrekkelijkheid om te fietsen/wandelen zouden kunnen verhogen en zullen deze manipulaties ook uitgetest worden op hun authenticiteit. De tweede ‘experimentele’ studie zal bepalen welke omgevingsmanipulaties noodzakelijk zijn om veilige en aantrekkelijke omgevingen te creëren die wandelen en fietsen stimuleren. Dit zal onderzocht worden met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. Deze studie gebeurt in samenwerking met de stad Gent en zal plaatsvinden in een Gentse wijk waar de inrichting van de straten in de komende jaren zal worden aangepast. Deelnemers zijn inwoners van die wijk en zullen in deze experimentele studie gevraagd worden om hun eigen straat op de computer aan te passen. Eenmaal ze hun eigen ‘meest veilige’ en ‘meest aantrekkelijke’ straat gecreëerd hebben, zullen de deelnemers ook de mogelijkheid krijgen om door deze aangepaste straat te fietsen of te wandelen en hierop feedback te geven. Door bundeling van de gegevens van deelnemers van verschillende leeftijdsgroepen en van verschillende gedragingen (wandelen en fietsen), zal een meest optimale strateninrichting voorgesteld worden en zal dit gecommuniceerd worden naar de instanties die betrokken zijn bij de herinrichting van de wijk.

Taken

 •  Het coördineren en uitvoeren van bovenstaande wetenschappelijke studies, in nauwe samenwerking met buurtbewoners, en partners binnen de Stad Gent
 •  Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 •  Adequaat functioneren in de onderzoeksgroep/vakgroep en de daarbij horende taken vervullen.
 •  Bijdragen aan het onderwijs binnen de Master Bewegings- en Sportwetenschappen/Educatieve Master Lichamelijke opvoeding en de Master Gezondheidsbevordering.

Onderzoeksgroep

Het project wordt begeleid door Delfien Van Dyck en Lieze Mertens binnen de onderzoeksgroep ‘Fysieke Activiteit en Gezondheid’ van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent).

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk als op methodologisch/statistisch vlak. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master in Gezondheidsbevordering, Master in Sociologie, Master in Psychologie, Master in de Geografie, Master in revalidatiewetenschappen, Master in Communicatiewetenschappen. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking. Ook kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van bovenstaande masteropleidingen zitten en in juli/september 2020 zullen afstuderen, komen in aanmerking voor deze vacature.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek).
 • Kandidaten hebben interesse in fysieke activiteit en gezondheidsbevordering, en participatief onderzoek.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met een doelgroep in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende vier jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Delfien Van Dyck () en Lieze Mertens (), ten laatste tegen 15 juni 2020.

1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds

2. Een curriculum vitae

3. Puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie zullen op 6 en 7 juli 2020 een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen.

Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan en .