Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Feb 10, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
DI07 - Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master in de Bio-ingenieurswetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Biotechnologie, Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen of gelijkwaardige opleiding.
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het laboratorium voor Gentherapie zoekt momenteel een gemotiveerde doctoraatstudent(e) om ons onderzoek op het vlak van de ontwikkeling en preklinische evaluatie van mRNA therapeutica verder uit te bouwen. Geneesmiddelen op basis van synthetische mRNA zijn een nieuwe klasse van geneesmiddelen die een revolutie in de geneeskunde kunnen verwezenlijken daar ze de patiënt in staat stellen om zijn eigen therapeutische proteïnen aan te maken. Momenteel verloopt de productie van therapeutische proteïnen via een lang en complex productieproces, dat voor elk recombinant proteïne anders is. Messenger RNA therapeutica zijn veel goedkoper en sneller te produceren daar ze via een generiek productieproces kunnen aangemaakt worden. Synthetische mRNAs kunnen ook gebruikt worden voor de behandeling van erfelijke aandoeningen. Onze onderzoeksgroep beschikt momenteel over verschillende synthetische mRNA-platforms zoals gemodificeerde en zelf-replicerende mRNAs. Binnen dit onderzoeksproject zal u via in vitro en in vivo experimenten de efficiëntie een mRNA therapeuticum voor de behandeling van longaandoeningen bestuderen. Meer concreet zult u de productie van het synthetisch mRNA verder perfectioneren en verschillende toedieningsstrategieën onderzoeken. De efficiëntie van het ontwikkelde mRNA geneesmiddel zal bestudeerd worden in een relevant in vivo model. Verdere toelichtingen met betrekking tot het onderzoek zullen verstrekt worden tijdens het sollicitatiegesprek.

Functieprofiel

De kandidaat of kandidate heeft zijn of haar masterdiploma behaald.

De kandidaat of kandidate moet beschikken over uitstekende studieresultaten. Gelieve uw studieresultaten toe te voegen als bijlage.

De kandidate of kandidaat moet een grote interesse en motivatie hebben om aan wetenschappelijk onderzoek te doen.

De kandidaat of kandidate moet in team kunnen werken en beschikken over goede communicatieve vaardigheden, een kritische ingesteldheid en een creatieve geest.

Volgende onderzoekservaringen worden als een meerwaarde beschouwd: (1) ervaring met de evaluatie van afgiftesystemen voor DNA of RNA gebaseerde geneesmiddelen, of (2) ervaring met biotechnologische technieken zoals klonering, DNA/RNA-sequenering , RT-PCR, en vakspecifieke gerelateerde software programma’s, of (3) ervaring met proefdieren.
De kandidate of kandidaat beschikt bij voorkeur over een certificaat proefdierkunde. Gelieve een kopie hiervan toe te voegen bij sollicitatie. Kandidaten zonder certificaat proefdierkunde kunnen ook solliciteren.

Solliciteren

Geïnteresseerde kandidaten kunnen t.e.m. 10 februari 2020 hun curriculum vitae (met vermelding van de behaalde graden) naar Prof. dr. apr. Niek Sanders (Niek.Sanders@UGent.be) sturen. Meer informatie over deze vacature kan bekomen worden bij Prof. dr. Niek Sanders (09- 264 78 08) De inschrijvingsdatum kan vroeger afgesloten worden indien eerder een geschikte kandidate/kandidaat gevonden wordt.