Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 13, 2020 13:30
Vakgroep/directie/dienst
EB21 - Vakgroep Economie
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Een Master (ten laatste te behalen in september 2020)
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Prof. dr. Stijn Baert [http://www.stijnbaert.be] (hoofdpromotor) en Prof. dr. Eva Derous [https://www.ugent.be/pp/pao/en/about-us/eva-derous.htm] (copromotor) zijn op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor een mandaat als doctoraal onderzoeker.

Het doel van het onderzoeksproject is een geïntegreerd perspectief te bieden op (i) de socio-economische en psychologische determinanten van burn-out en (ii) de gevolgen van burn-out voor de verdere carrière. Theoretisch worden psychologische modellen verrijkt met harde socio-economische indicatoren. Empirisch wordt kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd om voor het eerst de dynamische en causale relaties tussen burn-out en andere socio-economische en psychologische constructen bloot te leggen. Meer informatie omtrent het project is te vinden in de projectomschrijving [https://bit.ly/2ZNv7Fg]. De precieze invulling van het project kan evenwel nog aangepast worden op basis van de interesse en bekomen inzichten door de promotoren en doctorandi.

De onderzoeker zal moeten samenwerken met twee andere doctoraal onderzoekers die rond hetzelfde thema werken.

 

In het kader van deze functies dient de doctoraal onderzoeker de volgende taken te volbrengen:

 1. toewerken naar een doctoraal proefschrift, daarbij excellentie in haar/zijn onderzoek en publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften nastrevend;
 2. haar/zijn onderzoek presenteren op internationale workshops en conferenties;
 3. een (beperkte) bijdrage leveren tot de algemene onderwijs-, onderzoeks- en dienstverlenende taken van Prof. dr. Stijn Baert.

 

Tegenover deze taken staan:

 1. de mogelijkheid om de hoogste academische graad te behalen, aan een universiteit uit de top-100 van beste universiteiten ter wereld [http://www.UGent.be];
 2. een ambitieuze omgeving en gestructureerde begeleiding;
 3. een competitief salaris overeenkomstig met de salarisschalen voor doctoraatstudenten van de Vlaamse Overheid;
 4. extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding en een vergoeding van alle kosten in het kader van internationale mobiliteit;
 5. de mogelijkheid om het doctoraal trainingsprogramma van de Universiteit Gent te doorlopen [http://www.ugent.be/doctoralschools].

Functieprofiel

Wij zoeken een afgestudeerde Master (ten laatste te behalen in september 2020) met de volgende competenties:

 1. een uitgesproken consciëntieuze houding, zowel naar het voeren van het eigen onderzoek als naar communicatie met de promotoren;
 2. aanleg voor autonoom (2a), gestructureerd (2b) en resultaatgericht (2c) werken; “Getting the things done”, is noodzakelijk binnen het langetermijnperspectief van een doctoraal onderzoek; kandidaten met uitstelgedrag vormen per definitie een slechte match met de hoofdpromotor;
 3. loyale (3a) en open (3b) ingesteldheid;
 4. sterke motivatie tot het effectief behalen van een doctoraat;
 5. interesse in het onderwerp van burn-out;
 6. interesse in interdisciplinair onderzoek.

 

De volgende zaken zijn een pluspunt:

 1. aanleg voor of ervaring met het opstarten van een grootschalige en longitudinale bevraging;
 2. aanleg voor of ervaring met datawerk (opschonen, herschikken, koppelen en analyseren van data): analytisch denken (8a) en doorzettingsvermogen (8b), naast de voornoemde consciëntieusheid;
 3. ervaring met diepgaand literatuuronderzoek, moderne econometrische analyse en/of vignette-experimenten;
 4. goede academische schrijfvaardigheden, vooral in het Engels;
 5. uitstekende studieresultaten (en/of een uitstekende Masterproef);
 6. een Master economische wetenschappen, algemene economie, handelsingenieur, sociologie, psychologie en/of data-analyse.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Stijn Baert (Stijn.Baert@UGent.be) en dit ten laatste op zondag 13 september 2020:

 1. een motivatiebrief met een gestructureerde “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het bovenstaande functieprofiel (de zes cruciale competenties in het bijzonder) van de vacature anderzijds;
 2. een curriculum vitae;
 3. puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs;
 4. een tiental bladzijden eigen schrijfwerk (uit Masterproef of ander academisch geschreven werkstuk).

Voor meer informatie met betrekking tot deze vacature kan contact opgenomen worden met Prof. dr. Stijn Baert.