Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 03, 2020 14:00
Vakgroep/directie/dienst
DI08 - Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Dierenarts, Bio-ingenieur
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Je wordt verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en rapportage van het doctoraal onderzoeksproject “Unravelling the role of non-responding piglets and sows to vaccination against PRRSV”. Op basis van je onderzoeksresultaten werk je een doctoraal proefschrift uit aan de Universiteit Gent.

Het onderzoeksproject : PRRS is wereldwijd de belangrijkste infectieziekte bij varkens en kan aanleiding geven tot vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen en tot ademhalingsproblemen en sterfte bij biggen en vleesvarkens. Vaccinatie vormt een belangrijk onderdeel van de controle, maar de vaccins bieden slechts een partiële bescherming.

De doelstelling van het project is om de controle van PRRS door middel van vaccinatie te verbeteren. De nadruk ligt op de immuunrespons na vaccinatie. Vooreerst wordt door middel van veldstudies de algemene bedrijfsvoering en vaccinatiepraktijken tegen PRRS virus onderzocht, alsook de impact van maternale immuniteit tegen PRRS-virus op de immuniteit van de biggen en de responsen na vaccinatie. Vervolgens worden via experimentele studies alternatieve vaccinatiestrategieën onderzocht. Er wordt nagegaan in welke mate het percentage dieren dat niet serologisch reageert op vaccinatie kan verminderd en de werkzaamheid van de vaccins verhoogd worden. Tevens worden de mechanismen van de celgemedieerde immune responsen onderzocht.

 

Aanbod :

Een doctoraatsbeurs van 3 jaar (via Sciensano)

Een toegepast onderzoek, ondersteund door ervaren wetenschappers en samenwerking met andere doctoraatsstudenten

Een inleiding tot de meest recente onderzoeksmethoden

Een netto maandelijkse vergoeding van +/- 1900 euro Een abonnement voor het woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

Aanvang project: juli-augustus 2020

Functieprofiel

Je komt terecht in een internationale onderzoeksgroep van doctoraatsstudenten waarbij samenwerking en ondersteuning de norm is. Je werkt zowel op de Faculteit Diergeneeskunde (Merelbeke) als op de site van Sciensano te Ukkel. Het onderzoeksproject is een samenwerking van de afdeling Infectious Animal Diseases van Sciensano (Brussel) met de Eenheid Gezondheidszorg Varken van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Universiteit Gent. Het project wordt mogelijk gemaakt door de FOD Volksgezondheid.

Profiel :

  • Master in de diergeneeskundige wetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen
  • Gemotiveerd zijn om wetenschappelijk onderzoek te verrichten met het oog op het verdedigen van een doctoraat
  • Interesse in het werken met dieren (varkens) en veldwerk (bezoeken varkensbedrijven)
  • Interesse in experimentele studies en labowerk Goede kennis van immunologie en microbiologie
  • Troef : kennis van de varkenssector
  • Talenkennis : Nederlands of Frans; goede kennis van de Engelse taal
  • Generieke competenties: zelfstandig werken; plannings- en organisatievaardigheden; communicatievaardigheden; teamplayer; kritische zin

Solliciteren

CV en sollicitatiebrief sturen naar:

Dominiek Maes, Salisburylaan 133 9820 Merelbeke, ) of

Dr. M. Tignon ()