Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 15, 2019 14:00
Vakgroep/directie/dienst
PS03 - Vakgroep Politieke Wetenschappen
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master of Science in de Sociologie, Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen, Geschiedenis, Pedagogische wetenschappen of een ander masterdiploma in de sociale of humane wetenschappen
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De nieuwe educatieve masteropleidingen van de Universiteit Gent zoeken een enthousiaste en bekwame onderzoeker (m/v/x) voor een voltijds (100%) doctoraatsbursaal.

Uw opdracht: U bereidt een vakdidactisch proefschrift voor binnen het project ‘Projectmatig werken in een diverse en multidisciplinaire context. Onderzoek naar de meerwaarde van Teacher Design Teams (TDT) voor curriculumontwikkeling binnen PAV’. Na een literatuurstudie waarin wordt onderzocht hoe specifieke kenmerken van curriculumontwikkeling via TDT’s kunnen gekoppeld worden aan een efficiënte didactiek voor onderwijs in Project Algemene Vakken (PAV), wordt de implementatie van TDT’s binnen PAV onderzoeksmatig in kaart gebracht. De verkregen kennis en expertise in verband met de methodiek van TDT’s voor curriculumontwerp - die hier wordt toegepast en onderzocht specifiek voor PAV- wordt vervolgens vertaald en opgeschaald naar vakdidactisch onderzoek binnen andere domeinen waar geïntegreerd en/of projectmatig werken centraal staan.

De resultaten van uw onderzoek worden gecommuniceerd via wetenschappelijke artikelen en presentaties op nationale en internationale conferenties. Naast deze communicatie op academisch niveau worden de resultaten ook overgebracht naar de brede onderwijspraktijk en de educatieve masteropleidingen aan de UGent.

Functieprofiel

U bezit een diploma van Master of Science in de Sociologie, Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen, Geschiedenis, Pedagogische wetenschappen of een ander masterdiploma in de sociale of humane wetenschappen dat relevant is als voortraject voor het onderzoek.

Een diploma SLO strekt tot aanbeveling. Wie geen diploma heeft, volgt bovenop het doctoraat een opleiding tot leraar in een educatieve masteropleiding.

Vereiste vaardigheden en attitudes:

- Ervaring in kwalitatief en kwantitatief onderzoek strekt tot aanbeveling

- U bent een kritisch observator en beschikt over goede didactische en communicatieve kwaliteiten

- U bent Nederlandstalig en hebt een degelijke kennis van het Engels

- U hebt zin voor initiatief en bent een praktijkgerichte project manager

- U kan zelfstandig werken, maar ook functioneren in een multidisciplinair team

- U hebt een positieve houding tegenover wetenschappelijke disciplines uit alfa, beta en gamma wetenschappen.

Solliciteren

U kan solliciteren via mail naar Tony.Valcke@ugent.be en dit tot uiterlijk 15 september 2019. Uw sollicitatiedossier bevat:

 

- Een uitgebreid CV

- Een motivatiebrief waarin u uitlegt waarom u de geschikte kandidaat bent voor de functie

- Een document waaruit uw schrijf- en onderzoeksvaardigheid blijkt (bv. uw masterscriptie, een onderzoekspaper)

 

Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. De uiteindelijke selectie is functiegericht en gebeurt door een selectiecommissie.