Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 20, 2020 13:00
Vakgroep/directie/dienst
RE23 - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld).
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De doctoraatsonderzoeker zal zich voornamelijk toeleggen op de studie van oorzaken en gevolgen van sportfraude door bestaande gevallen van fraude te bestuderen (vb. matchfixing, mensenhandel, omkoping, financiële en sociale fraude met inbegrip van witwaspraktijken) en door nieuwe data te verzamelen bij een gevarieerde groep van respondenten (vb. atleten, verantwoordelijken van sportfederaties, fans, sponsors) en (inter)nationale experten (vb. UEFA en FIFA afgevaardigden, academici, beleidsverantwoordelijken).

Het uiteindelijke doel is een beeld te schetsen van de actuele kwetsbaarheden en de gevolgen van sportfraude, en de effectiviteit van preventiemaatregelen te beoordelen.

De succesvolle kandidaat kan rekenen op een voltijdse aanstelling voor maximaal vier jaar (mits gunstige jaarlijkse beoordeling) als doctoraatsonderzoeker (doctoraatsbursaal) binnen het IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy) van de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (Faculteit Recht en Criminologie) van de Universiteit Gent.

Het succesvol afronden van het doctoraatstraject zal leiden tot het verkrijgen van de graad Doctor in de Criminologische Wetenschappen.

Functieprofiel

Voor deze specifieke vacature zoeken wij iemand met volgende achtergrond en troeven:

• Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld), bij voorkeur in een relevant domein (vb. criminologie, psychologie, sociologie, economie, (publiek) management, politieke

• Een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en sport- en fraudeonderzoek in het bijzonder.

• Aantoonbare wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden (vb. kritisch denken, schrijfvaardigheid, presentatievaardigheden, projectmanagement, methodologisch goed onderlegd).

• Een goede kennis van de Nederlandse taal strekt tot de aanbeveling gelet op de vele contacten die de onderzoeker zal hebben met het werkveld in Vlaanderen. Wij verwachten dus iemand met de nodige maturiteit.

• Een goede kennis van de Engelse taal is strikt noodzakelijk. De onderzoeker moet met name in staat zijn om haar/zijn onderzoek te presenteren op internationale congressen, alsook om de onderzoeksbevindingen te publiceren in hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften.

• Sociale vaardigheden die het toelaten in teamverband te werken (zowel in het IRCP als in het multidisciplinaire PrOFS onderzoekconsortium), gecombineerd met de nodige vaardigheden om zelfstandig (met begeleiding) aan aparte deelprojecten te werken.

• Iemand die de nodige dosis creativiteit en flexibiliteit combineert met sterke administratieve en organisatorische vaardigheden. Je werkt planmatig en met oog voor detail.

• Een verantwoordelijk iemand die ethiek, zowel in de omgang met mensen als in wetenschappelijk onderzoek, hoog in het vaandel draagt. Wat bieden wij? • Een voltijdse en be

wetenschappen, veiligheidswetenschappen, sportwetenschappen, rechten, statistiek). Goede studieresultaten zijn een troef.

taalde aanstelling als doctoraatsbursaal voor maximaal vier jaar.

 

Wat bieden wij?:

• Een boeiende en uitdagende job, met voldoende afwisseling.

• Een correcte en goede verloning, volgens de officiële barema’s.

• De mogelijkheid om bij te dragen tot een maatschappelijk uiterst relevant en grootschalig onderzoeksproject naar fraude in sport, dat bovendien ruim kansen biedt om een persoonlijk internationaal netwerk op te bouwen.

• Veelvuldige opportuniteiten tot persoonlijke ontwikkeling door middel van onder andere congresdeelnames, “doctoral schools” opleidingen, veelvuldige contacten met het werkveld in sport en daarbuiten, contributie tot onderwijsactiviteiten en publicatiemogelijkheden.

• Een uiterst sociale, tolerante en constructieve werkomgeving die volop kansen biedt aan mensen om zich te ontplooien.

• Vroegst mogelijke startdatum: 1 oktober 2020.

Solliciteren

• U kan solliciteren tot uiterlijk 20 augustus 2020 (13u).

• Geïnteresseerde kandidaten dienen hun curriculum vitae (met vermelding van de behaalde graden), puntenlijsten en motivatiebrief in te dienen bij prof. dr. Wim Hardyns ().

• Een sollicitatiegesprek waarvoor u uiterlijk 27 augustus 2020 zal uitgenodigd worden, zal plaatsvinden op donderdag 3 september 2020 (namiddag).

• Met inhoudelijke vragen over de functie kan u terecht bij prof. dr. Wim Hardyns, .