Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Mar 08, 2019 17:00
Vakgroep/directie/dienst
GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
MA in de Gezondheidswetenschappen (arts, GVO, Verpleeg- en Vroedkunde, Management en Beleid van Gezondheidsinstellingen, …) of aanverwante wetenschappen zoals Antropologie, Sociologie en Psychologie (laatstejaarsstudenten kunnen dus ook kandideren).
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Vacatures Edistools-project
Het Edistools-project is een grootschalig toegepast en fundamenteel onderzoeksproject dat focust op het ontwikkelen van instrumenten om etnische discriminatie te meten, te begrijpen en te reduceren in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk. Het project wordt gefinancierd door het FWO (SBO) en wordt geleid door een interdisciplinair team van professoren verbonden aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel en ondersteund door een groep van bijna 30 stakeholders uit de voornoemde maatschappelijke domeinen. Voor dit project zoeken we 4 doctoraatsonderzoekers en 2 postdoctorale onderzoekers voor indiensttreding tegen ten laatste september of oktober 2019;

Doctoraatsonderzoeker domein GEZONDHEID (UGent)

Hoofdpromotor: Prof dr. Sara Willems
Copromotor: Prof dr. Peter Stevens

Kerntaken doctoraatsonderzoeker:

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren in huisartspraktijken en in ziekenhuizen. Hierbij zullen data verzameld worden over de hulpverlener-patiënt interactie en over kwaliteitsindicatoren van zorg aan de hand van (video)observaties en individuele diepte-interviews. Verder zal data verzameld worden over het beleid die in de voorzieningen wordt gehanteerd m.b.t. discriminatie en diversiteit a.d.h.v. document-analyse en individuele interviews;
 • Mee ontwikkelen van een interactieve training tool voor gezondheidszorgactoren (zowel in de eerste als in de tweede lijn) om meer inzicht te krijgen in de aard en oorzaken van discriminatie en de gebruikers ervan te trainen in culturele competenties;
 • Samenwerken met andere onderzoekers in een interdisciplinair team, waarbij theoretische en methodologische benaderingen uit de economie, gezondheidswetenschappen, psychologie en sociologie, worden toegepast;
 • Sterke samenwerking met een andere doctoraatsonderzoeker die gelijkaardig onderzoek zal uitvoeren (maar in het maatschappelijk domein onderwijs);
 • Samenwerken met stakeholders uit het domein gezondheidszorg;
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke artikels (voornamelijk in het Engels) op basis van dit onderzoek;
 • Adequaat functioneren in een onderzoeksgroep (CESSMIR en Equity in Health Care) en vakgroep (Volksgezondheid en Eerstelijnszorg) en de daarbij horende taken vervullen.

Functieprofiel

Profiel doctoraatsonderzoeker:

 • U bezit bij aanwerving een diploma MA in de Gezondheidswetenschappen (arts, GVO, Verpleeg- en Vroedkunde, Management en Beleid van Gezondheidsinstellingen, …) of aanverwante wetenschappen zoals Antropologie, Sociologie en Psychologie (laatstejaarsstudenten kunnen dus ook kandideren);
 • U behaalde uitstekende studieresultaten en/of schreef een uitstekende Masterproef;
 • U hebt een uitgesproken interesse en bij voorkeur ervaring in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek;
 • U hebt een uitgesproken interesse en bij voorkeur ervaring in het uitvoeren van onderzoek naar discriminatie en/of etnische relaties;
 • U staat open voor het toepassen van verschillende disciplinaire (theoretische en methodologische) benaderingen;
 • U hebt interesse in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek;
 • U kan zich vlot verplaatsen naar gezondheidszorgvoorzieningen (mogelijks landelijk gelegen) en bent bereid een gedeelte van de data te verzamelen tijdens de uren van avondconsultaties. Een rijbewijs is een pluspunt, een eigen wagen is niet noodzakelijk;
 • U kunt autonoom, gestructureerd en resultaatgericht werken en respecteert deadlines en afspraken;
 • U kunt zowel individueel als in groep functioneren in het vervullen van uw rol en hebt een loyale en open ingesteldheid;
 • U bent vloeiend in het Nederlands en in het Engels;
 • U beschikt over een vlotte academische pen;
 • U bent (zelf-)kritisch ingesteld.

 

Wat bieden wij u aan?

 • Een voltijds contract van 2 jaar als bursaal, mogelijk verlengbaar tot 4 jaar aan de Universiteit Gent;
 • De mogelijkheid om onderzoek uit te voeren met het oog op het behalen van een doctoraat in de gezondheidswetenschappen;
 • Een stimulerende werkomgeving, bestaande uit een groep jonge, dynamische en gemotiveerde doctoraatsonderzoekers uit de onderzoeksgroepen Equity in Health Care en CESSMIR;
 • Sterke begeleiding in het uitvoeren van uw onderzoek door een gemotiveerde groep van promotoren en postdocs;
 • Mogelijkheid tot (in zekere mate) flexibel werken/thuiswerken.

Solliciteren

 • Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Sara Willems (), ten laatste tegen 8 maart 2019:
 1. een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en de functiebeschrijving en het functieprofiel van de vacature anderzijds;
 2. een curriculum vitae;
 3. puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs (en eventuele scores tijdens het eerste semester van academiejaar 2018-2019); en
 4. een tekst die representatief is voor het niveau van academisch schrijven (bijvoorbeeld een thesis of individuele paper);
 • In de laatste twee weken van maart 2019 zullen, na dossierselectie, een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een jobgesprek en participatie aan enkele specifieke testen;
 • We mikken op een indiensttreding tegen ten laatste september of oktober 2019 (maar vroeger is ook mogelijk);
 • De vacatures staan open voor mensen die al zijn afgestudeerd (MA) of deze die nu in hun laatste jaar zitten van een relevante MA opleiding (en afstuderen ten laatste tegen eind september 2019);
 • Voor vragen m.b.t. deze vacature of de sollicitatieprocedure, gelieve contact op te nemen met .