Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 20, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
GE37 - Vakgroep Revalidatiewetenschappen
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master in de revalidatiewetenschappen
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Onderzoeker in het revalideren van patiënten met COPD na een exacerbatie.

Binnen onze vakgroep zoeken we een voltijds medewerker om doctoraatsonderzoek aan te vatten. In dit onderzoek wordt onderzocht of we de spierkracht en inspanningscapaciteit van patiënten met COPD na een exacerbatie (longaanval) kunnen verhogen met behulp van een oefenprogramma in eerste lijn dat gestart wordt kort na de exacerbatie. Op lange termijn wordt er gekeken of we hierdoor de negatieve impact van de exacerbatie op fysieke activiteit kunnen minimaliseren. In deze multicentrische studie zal sterk worden samengewerkt met onderzoekers in KU Leuven (onderzoeksgroep Revalidatie bij inwendige aandoeningen) alsook met de dienst longziekten in UZ Gent en met collega’s kinesitherapeuten in de eerste lijn. Naast de onderzoeksactiviteiten verleen je in beperkte mate onderwijsondersteuning onder meer onder de vorm van het begeleiden van masterproeven en het ondersteunen van practica.

Je doet wetenschappelijk onderzoek en werkt aan een doctoraat in het domein van de revalidatiewetenschappen. Je volgt een doctoraal traject: het voeren van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de respiratoire revalidatie, het doorlopen van het doctoraatsprogramma en het behalen van een doctoraat. Je zal mee instaan voor de data-collectie, het opstellen, organiseren en standaardiseren van de interventie (‘inspanningstraining door een kinesitherapeut in eerste lijn’), uitvoeren van de data-analyse en het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Om de interventie in eerste lijn op te volgen zal een nauwe samenwerking nodig zijn met de kinesitherapeuten die instaan voor het oefenprogramma.

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur voor 1 jaar, hernieuwbaar tot max. 4 jaar. Het is de bedoeling dat het onderzoek na 4 jaar resulteert in een doctoraat. Financiering voor 4 jaar is reeds aanwezig.

Functieprofiel

  • Je hebt een master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen behaald met minstens onderscheiding of je zal dit academiejaar dit diploma behalen. Een bijkomende bekwaming in ‘interne aandoeningen’ met interesse voor respiratoire revalidatie strekt tot aanbeveling.
  • Je bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en gemotiveerd om een doctoraat aan te vatten. Je hebt daarvoor reeds een goed studie- en stagecurriculum opgebouwd.
  • Je werkt graag met patiënten in samenwerking met een team van artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en onderzoekers. Je hebt een passie voor fysiologie en bent geïnteresseerd in gedragsverandering.
  • Je bent communicatief, vlot in het Engels en flexibel ingesteld.
  • Je neemt graag initiatief, je hebt een hoge maat van verantwoordelijkheidszin, je bent een teamspeler en kan zelfstandig werken. Je aanvaardt opbouwende kritiek.
  • Aangezien er in dit project sterk wordt samengewerkt met kinesitherapeuten in eerste lijn is het aanbevolen om jezelf makkelijk te kunnen verplaatsen en in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Solliciteren

Interesse? Zend een email naar prof. Heleen Demeyer () en prof. Eric Derom () voor 20/7/2020 23:59h. Gebruik “vacature doctoraatsbursaal’ als onderwerp van de email en voeg volgende zaken toe:

  •  CV
  •  Motivatiebrief