Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 25, 2020 11:06
Vakgroep/directie/dienst
PP07 - Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in een relevant domein (vb. psychologie, pedagogie, moraalwetenschappen).
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Voor het PrOFS (Prevention Of Fraud in Sports) onderzoeksproject zijn wij op zoek naar meerdere doctoraatsonderzoekers. Het SBO PrOFS project (gefinancierd door FWO) start in oktober 2020 en loopt tot september 2024. Onder leiding van professor Annick Willem zal een consortium van onderzoekers aan de Universiteit Gent en de KU Leuven vier jaar lang fraude in sport in al haar facetten onderzoeken om aansluitend in nauw overleg met het werkveld in Vlaanderen en daarbuiten tools te ontwikkelen die fraude in sport dienen te voorkomen. Een groot deel van het takenpakket zal worden uitgevoerd door nieuw aan te werven doctoraatsonderzoekers. Gelet op de complexiteit en het diverse en multidisciplinaire karakter van fraude in sport, zijn wij op zoek naar diverse profielen (vb. juridisch, criminologisch, psychologisch, economisch, management). Werkt u graag mee aan een maatschappelijk uiterst relevant onderzoeksproject en aan een fraude-arme toekomst voor sport? Stel u dan zeker kandidaat voor één of meerdere van deze voltijdse onderzoeksfuncties.

De doctoraatsonderzoeker zal zal zich voornamelijk toeleggen op de rol van de atleet in fraudebestrijding in sport. Hoe moral identity en dilemma training kunnen bijdragen tot een omgeving waarin fraude minder kansen krijgt worden de focus van dit doctoraat. De succesvolle kandidaat kan rekenen op een voltijdse aanstelling voor maximaal vier jaar (mits gunstige jaarlijkse beoordeling) als doctoraatsonderzoeker (doctoraatsbursaal) binnen het Team Sportmanagement van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen en het Team Sociale Psychologie van de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent.

Functieprofiel

Voor deze specifieke vacature zoeken wij iemand met volgende achtergrond en troeven:

 • Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in een relevant domein (vb. psychologie, pedagogie, moraalwetenschappen). Goede studieresultaten zijn een troef.
 • Een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en sport- en fraudeonderzoek in het bijzonder.
 • Aantoonbare wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden (vb. kritisch denken, schrijfvaardigheid, presentatievaardigheden, projectmanagement, methodologisch goed onderlegd).
 • Een goede kennis van de Nederlandse taal strekt tot de aanbeveling gelet op de vele contacten die de onderzoeker zal hebben met het werkveld in Vlaanderen.
 • Een goede kennis van de Engelse taal is strikt noodzakelijk. De onderzoeker moet met name in staat zijn om haar/zijn onderzoek te presenteren op internationale congressen, alsook om de onderzoeksbevindingen te publiceren in hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften.
 • Sociale vaardigheden die het toelaten in teamverband te werken (zowel in de onderzoeksteams op vakgroep-niveau alsook in het multidisciplinaire PrOFS onderzoekconsortium), gecombineerd met de nodige vaardigheden om zelfstandig (met begeleiding) aan aparte deelprojecten te werken.
 • Iemand die de nodige dosis creativiteit en flexibiliteit combineert met sterke administratieve en organisatorische vaardigheden.
 • Een verantwoordelijk iemand die ethiek, zowel in de omgang met mensen als in wetenschappelijk onderzoek hoog in het vaandel draagt.

 

Wat bieden wij?:

 • Een voltijdse en betaalde aanstelling als doctoraatsbursaal voor maximaal vier jaar.
 • Een boeiende en uitdagende job, met voldoende afwisseling.
 • Een correcte en goede verloning, volgens de officiële barema’s. Meer informatie over onze salarisschalen
 • De mogelijkheid om bij te dragen tot een maatschappelijk uiterst relevant en grootschalig onderzoeksproject naar fraude in sport, dat bovendien ruim kansen biedt om een persoonlijk internationaal netwerk op te bouwen.
 • Veelvuldige opportuniteiten tot persoonlijke ontwikkeling door middel van onder andere congresdeelnames, “doctoral schools” opleidingen, veelvuldige contacten met het werkveld in sport en daarbuiten, contributie tot onderwijsactiviteiten en publicatiemogelijkheden.
 • Een uiterst sociale, tolerante en constructieve werkomgeving die volop kansen biedt aan mensen om zich te ontplooien.

Solliciteren

Meer informatie: Prof Alain Van Hiel, of dr Bram Constandt,

Kandideren kan door een motivatiebrief, CV, kopie diploma en puntenlijsten te sturen naar voor 25 augustus 2020.

Vroegst mogelijke startdatum: 1 oktober 2020