doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Dec 15, 2017 23:59
Vakgroep/directie/dienst
PP04 - Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master diploma in het sociaal werk, in de pedagogische en/of sociale wetenschappen of in een andere relevante discipline
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Je voert academisch sociaal werkonderzoek uit in het domein van de vermaatschappelijking van de zorg voor ouderen, en in het bijzonder naar initiatieven van buurtgericht werken en onzichtbare zorg. De leefbaarheid en kwaliteit van (samen) leven in de wijk staat centraal in het onderzoek, waarbij een shift van categoriaal naar intergenerationeel en sociaal-ruimtelijk denken gemaakt wordt. De onderzoeker bouwt via kwalitatief onderzoek verder op recente ontwikkelingen en vooronderzoek in Stad Oostende, onder meer aan de hand van kwalitatief onderzoek naar de onderliggende assumpties van de lokale actoren die aan buurtgericht werken en onzichtbare zorg vorm geven, en van biografisch onderzoek met ouderen om de manier waarop zij de stedelijke woonomgeving in een bepaalde wijk ervaren en gebruiken te analyseren. Je werkt daarbij samen met actoren van het Sociaal Huis Oostende en het Stadsatelier in Oostende. Je neemt deel aan internationale academische conferenties en publiceert wetenschappelijke artikels in hoogstaande academische tijdschriften, die resulteren in een doctoraat in het sociaal werk.

Functieprofiel

We zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde onderzoeker/ster met het volgende profiel:

• Je hebt een Master diploma in het sociaal werk, in de pedagogische en/of sociale wetenschappen of in een andere relevante discipline. Het diploma moet behaald zijn op het moment van aanstelling.

• Je kan zelfstandig en in teamverband werken.

• Je hebt kennis van en/of ervaring in de vormgeving aan ontwikkelingen in relatie tot buurgerichte/onzichtbare zorg.

• Je behaalde goede studieresultaten.

• Je hebt grote interesse in wetenschappelijk en projectmatig onderzoek.

• Je hebt voldoende kennis van kwalitatieve onderzoeksmethodologie.

• Wetenschappelijke spreek- en schrijfvaardigheden in het Nederlands en Engels zijn essentieel.

Solliciteren

Voor meer informatie over de vacature, contacteer voor bijkomende vragen. Geïnteresseerde kandidaten worden verwacht hun CV, een gemotiveerde brief, en mogelijke publicaties (zoals een masterproef) in het Nederlands of het Engels te sturen naar voor 15 december 2017.