PhD Student

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 15, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
LA22 - Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

We verwelkomen kandidaturen voor een voltijdse aanstelling als doctoraatsstudent verbonden aan de Onderzoeksgroep Sustainable Systems Engineering (Prof. J. Dewulf), de Research Group Agro-food Marketing and Consumer (Prof. W. Verbeke), en het Laboratory for Animal Nutrition and Animal Product Quality (Prof. S. De Smet), allen deel van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent. De doctoraatstudent zal in een bursaalstatuut worden aangesteld binnen het SBO project “Kweek van stamcellen voor vlees op maat”.

Een korte samenvatting van het project:

Cellulaire landbouw is een veelbelovende ontwikkeling om duurzaam bij te dragen tot de toenemende voedselvraag. In vitro of kweekvlees krijgt in dit verband groeiende aandacht. Evenwel is er vandaag geen wetenschappelijke evidentie dat spiervezels in vitro kunnen gemaakt worden equivalent aan vlees als nutriënt- en structuurrijk voedingsmiddel. Een grote uitdaging is een geschikt celtype te bekomen dat in staat is tot voldoende proliferatie en robuuste differentiatie. Volwassen spier voorlopercellen hebben een zeer goede differentiatiecapaciteit, maar beperkte proliferatiecapaciteit, terwijl mesenchymale en embryonale stamcellen het omgekeerde gedrag vertonen. Vooreerst zullen de proliferatie- en differentiatiecapaciteit van deze drie celtypen vergeleken en verbeterd worden, om een overwogen keuze van celtype toe te laten voor spiervezelvorming. Ten tweede zal een ‘slimme matrix’ ontwikkeld worden, met voedingsgeschikte componenten die bijdragen aan textuur, smaak en een goed nutritioneel profiel. Dit omhelst de gepaste keuze van materialen, hetgeen wederzijds afhankelijk is van de gebruikte technologieën om een 3D structuur te maken. Fysicochemische stabiliteit van, en celaanhechting en –overleving op deze matrices zullen onderzocht worden. De beste matrices zullen getest worden op hun vermogen om spierceldifferentiatie te ondersteunen. Deze inzichten zullen vervolgens gebruikt worden om spiervezelgrootte te doen toenemen en in vitro spierontwikkeling in een 3D architectuur te bestuderen. Ook zal onderzocht worden hoe de opbouw van contractiele eiwitten kan gestimuleerd worden. Tenslotte zullen publieke aanvaarding, consumentenhouding, -perceptie en -intentie, en impact op duurzaamheid geëvalueerd worden. Dit project zal een grondige wetenschappelijke basis en beoordeling van sleuteltechnologieën opleveren om de kennis in dit domein te verhogen en geïnformeerde keuzes te maken voor downstream valorisatiestrategieën.

Jouw takenpakket zal zich voornamelijk toespitsen op publieke aanvaarding, consumentenhouding, -perceptie en -intentie, en impact op duurzaamheid. In functie van de vordering van het onderzoek zal mogelijk ook sensorisch onderzoek uitgevoerd worden. Gezien het multidisciplinair karakter van het onderzoek is samenwerking en uitwisseling met andere partners een vereiste. Het onderzoek dient zich te vertalen in nieuwe wetenschappelijke inzichten die leiden tot publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften en een doctoraat.

De voorziene startdatum voor de doctoraatspositie is 1 oktober 2020.

Functieprofiel

Kandidaten worden verwacht een bio-ingenieursachtergrond te hebben en/of affiniteit met consumentengedrag, voeding en duurzaamheidsanalysemethodes zoals levenscyclusanalyse. Voor dit project zoeken we iemand die kritisch en analytisch aangelegd is en zin voor initiatief heeft. Affiniteit met dierlijke productie is een pluspunt.

Andere profieleisen:

  • Je bent houder van een diploma van master in de bio-ingenieurswetenschappen, of gelijkwaardig.
  • Je hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek om een doctoraatstitel te behalen.
  • Je beschikt over goede schrijf- en presentatievaardigheden. • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van academisch Engels.
  • Je kan zelfstandig werken maar evengoed functioneren in een multidisciplinair team.
  • Je bent organisatorisch sterk, gedreven en leergierig.
  • Pluspunt: Je hebt ervaring met het uitvoeren van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek en met het zelfstandig verzamelen van data.
  • Pluspunt: Je hebt ervaring met Project Management.

Solliciteren

Om te solliciteren, stuur een email naar Prof. Dr. Ir. Stefaan De Smet ( ) voor woensdag 15 augustus 2020, met vermelding in de hoofding ‘Sollicitatie CUSTOMEAT’ en met de volgende documenten in bijlage:

  • Professioneel CV, inclusief studieresultaten, genaamd “CV_Familienaam”
  • Motivatiebrief, genaamd “Motivatiebrief_Familienaam” - Contactgegevens (naam, telefoon, email) van minstens 1 referee.

Studenten die afstuderen in het academiejaar 2019-2020 zijn ook welkom om te solliciteren.

We bevelen aan om bij interesse zo spoedig mogelijk te solliciteren. Eenmaal een geschikte kandidaat gevonden wordt de sollicitatie afgesloten. Na een screening op basis van CV en motivatiebrief gebeurt de selectie op basis van interview.

U wordt aangeworven op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn bepalend, ongeacht geslacht, religie, etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of enige handicap.

Voor bijkomende informatie over deze vacature, gelieve contact op te nemen met Prof. Dr. Ir. Stefaan De Smet (Tel 0032 99 264 90 03, Email )