PhD Student

Uiterste inschrijvingsdatum
Oct 30, 2019 16:19
Vakgroep/directie/dienst
GE38 - Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master in de Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen of gerelateerde discipline
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Bij ongeveer 20% van de patiënten met darmkanker ontstaan peritoneale metastasen (PM, buikvlieskanker). De huidige behandeling van PM, die bestaat uit combinaties van chirurgische ingreep en toedienen van chemotherapie in de buikholte, is niet voldoende werkzaam: de meeste patiënten hervallen na behandeling. Het doel van dit project is om een behandelmethode voor PM te ontwikkelen, die gebaseerd is op intraperitoneale (IP) immuunmodulatie. Daartoe zal een biocompatibele gel worden ontwikkeld, die geladen wordt met immuunmodulatoren, waaronder agonisten van de Toll-like receptor. Synergie met immuuntherapie (checkpoint inhibitie) en interactie met de tumorale micro-omgeving zal worden getest in vitro en in vitro (muis- en ratmodellen van darmkanker). Tegelijk zal een methode ontwikkeld worden om de therapeutische gelsystemen via verneveling toe te dienen in de buikholte, gebruik makend van het PIPAC platform (pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy).

Functieprofiel

De kandidaat verbindt er zich toe hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te verrichten, leidend tot een doctoraatstitel. Een achtergrond in / kennis van (tumor) immunologie is vereist. De kandidaat dient bereid te zijn een FELASA attest van proefleider te behalen voor het zelfstandig uitvoeren van dierexperimenteel werk. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij nauwgezet en ordelijk tewerk gaat, goed in een team kan functioneren, en onder tijdsdruk kan werken. Een goede beheersing van biomedische statistische methoden en wetenschappelijk Engels zijn essentieel, en eerdere publicaties strekken tot aanbeveling.

Solliciteren

Voor het indienen van een kandidatuur dienen een CV, motivatiebrief, studieresultaten en eigen Engelstalige publicatie of wetenschappelijk materiaal te worden bezorgd aan prof. dr. Wim Ceelen en dr. Sarah Cosyns (Wim.Ceelen@ugent.be & Sarah.Cosyns@ugent.be).