PhD Student

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 30, 2019 23:59
Vakgroep/directie/dienst
GE38 - Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Master in de Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen of gerelateerde discipline
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De onderzoeksgroep Experimentele Heelkunde van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen voert klinisch, translationeel, en dierexperimenteel onderzoek uit naar de ontstaansmechanismen en behandeling van peritoneale carcinomatose (buikvlieskanker). Er bestaat nu een vacature voor een PhD student die onderzoek in dit domein zal uitvoeren, leidend tot een doctoraat. De eerste opdracht zal erin bestaan leiding te geven aan verschillende klinische studies in opstart. De PhD student zal instaan voor de translationele aspecten (RNA-seq, IHC, ICP-MS, farmacokinetische modellering). Daarnaast zal de kandidaat verder onderzoek verrichten in een diermodel van laparoscopische instillatie van chemotherapie houdende aerosolen (PIPAC, pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapie), waaronder o.a. de invloed van grootte en lading van deze partikels (combinatie van elektrische precipitatie met PIPAC, ePIPAC). Zowel het klinisch als het dierexperimenteel onderzoek zijn sterk multidisciplinair, met bestaande samenwerkingsverbanden met onderzoeksgroepen van de faculteiten, Farmacie, Ingenieurswetenschappen, en Wetenschappen.

Functieprofiel

De kandidaat verbindt er zich toe hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te verrichten, leidend tot een doctoraatstitel. Een achtergrond in de (bio)medische wetenschappen, farmacie, of gelijkwaardig is vereist. De kandidaat dient bereid te zijn een FELASA attest van proefleider te behalen voor het zelfstandig uitvoeren van dierexperimenteel werk. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij nauwgezet en ordelijk tewerk gaat, goed in een team kan functioneren, en onder tijdsdruk kan werken. Een goede beheersing van biomedische statistische methoden en wetenschappelijk Engels zijn essentieel, en eerdere publicaties strekken tot aanbeveling.

Solliciteren

Voor het indienen van een kandidatuur dienen een CV, motivatiebrief, studieresultaten en eigen Engelstalige publicatie of wetenschappelijk materiaal te worden bezorgd aan prof. dr. Wim Ceelen en dr. Sarah Cosyns (Wim.Ceelen@ugent.be & Sarah.Cosyns@ugent.be).