PhD Student

Uiterste inschrijvingsdatum
Dec 15, 2020 10:22
Vakgroep/directie/dienst
PP07 - Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
masterdiploma (minstens cum laude) in psychologie, communicatiewetenschappen, pedagogiek of aanverwante gebieden (sociologie, ...)
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

DOCTORAATSPROJECT: ONDERZOEK NAAR DE VERVAGENDE GRENZEN TUSSEN GAMEN EN GOKKEN BIJ ADOLESCENTEN

Vakgroep PP07 – Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie

 

Aan de Universiteit Gent, bij de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, zoeken we een voltijds doctoraatsstudent in het kader van een door het FWO gefinancierd Strategic Basic Research (SBO) project, getiteld “Gam(e)(a)ble: Interdisciplinary research on the blurring lines between gaming and gambling among teenagers”

Het Gam(e)(a) ble-project vertrekt uit de vaststelling dat de grens tussen gamen en gokken steeds vager wordt in (online) games die populair zijn bij tieners. Deze vaststelling roept de maatschappelijke bezorgdheid op dat minderjarigen vaker aan gokken worden blootgesteld. Games die niet-betalende vormen van gokken (gesimuleerd gokken) bevatten, zoals gratis casinospellen en in-app aankopen van zogenaamde loot boxes of pakketten, werken in een grijze zone vanwege het ontbreken van een verplicht strikt classificatiesysteem. Dit maakt het voor ouders en tieners moeilijk om potentiële risico's te zien. De versmelting van gokken en gamen is een recent fenomeen, dat leidt tot een aanzienlijke toename van nieuwe vormen van online gokactiviteiten die meer heimelijk en onbeperkt zijn dan traditionele vormen van gokken en die daardoor potentieel problematischer zijn.

Het Gam(e)(a) ble-project is een samenwerking tussen de KULeuven (en met name het Instituut voor Mediastudies), de Universiteit Gent, de UCLL en de LUCA School of Arts. De hoofdonderzoekers van het project zijn prof. dr. Rozane De Cock en prof. dr. Bieke Zaman. De promotor van deze specifieke doctoraatsfunctie aan de Universiteit Gent is prof. Bart Soenens.

 

Het centrale doel van het doctoraatsproject aan de Universiteit Gent is om, in nauwe samenwerking met de onderzoekers van het bredere project, een grootschalige 3-wave longitudinale studie uit te voeren bij adolescenten, met meerdere informanten en een dagboekbeoordeling. Naast metingen van gaming en gokgedrag, zal deze studie metingen bevatten van ontwikkelingsuitkomsten (bijv. geestelijke gezondheid) en metingen die peilen naar voorspellers van gamen en gokken, waaronder temperament, motivatie voor gamen, attitudes en gedrag van leeftijdgenoten, en ouderlijke opvoeding. Met behulp van deze rijke dataset zal onderzocht worden welke adolescenten de grens overschrijden tussen gamen en gokken, wat de gevolgen zijn voor hun mentale gezondheid, en hoe hun persoonlijke kenmerken, leeftijdgenoten, en ouders op een unieke en transactionele manier invloed hebben op gokgedrag.

Daarnaast wordt de doctoraatstudent betrokken bij de ontwikkeling van valorisatieproducten zoals een screeningtool en een workshop voor ouders.

Functieprofiel

 • Kandidaten beschikken over een masterdiploma (minstens cum laude) in psychologie, communicatiewetenschappen, pedagogiek of aanverwante gebieden (sociologie, ...) en hebben duidelijk potentieel om een getalenteerde onderzoeker te worden.
 • Kandidaten moeten zeer gemotiveerd zijn om het mediagebruik van adolescenten te bestuderen en oprecht geïnteresseerd zijn in het Gam (e) (a) ble-project.
 • Kandidaten moeten gemotiveerd zijn om onafhankelijk en proactief te werken, maar ook open te staan voor feedback en te werken in een groepscontext.
 • Kandidaten moeten beschikken over kwantitatieve onderzoeksvaardigheden. Sterke punten zijn ervaring met dagboekstudies of longitudinaal onderzoek. Kandidaten moeten gemotiveerd zijn om methodologische vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Kandidaten kunnen en willen zich bezighouden met theorie, zowel op conceptueel niveau als op een meer toegepast niveau (bijvoorbeeld bij het ontwerpen van de onderzoeksinstrumenten en valorisatietools).
 • Kandidaten zijn begaan met de maatschappelijke relevantie van het project en zijn bereid bij te dragen aan maatschappelijke impact en valorisatie voor diverse stakeholdergroepen.
 • Kandidaten hebben zeer goede schrijf- en presentatievaardigheden in het Nederlands. Kandidaten spreken vloeiend Engels.
 • Kandidaten zijn bereid om schrijf- en presentatievaardigheden te ontwikkelen gedurende het hele promotietraject om Engelse publicaties in academische tijdschriften of congresverslagen te kunnen schrijven, in het Engels te presenteren op nationale en internationale conferenties en evenementen, en om onderzoeksresultaten creatief te vertalen op een boeiende en begrijpelijke manier voor een breder publiek, zowel nationaal als internationaal.
 • Kandidaten hebben een open intellectuele mindset en werken graag samen met mensen uit disciplines als psychologie, onderwijs, rechten en game design.
 • Kandidaten zijn bereid om zich te houden aan een hoge ethische standaard bij hun onderzoek, publicaties, en valorisatiepraktijken.
 • Kandidaten werken nauwkeurig en zorgvuldig maar tegelijkertijd in een goed tempo om duidelijke vooruitgang te boeken. Je bent goed georganiseerd en hebt sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Creativiteit, digitale geletterdheid en flexibiliteit zijn toegevoegde waarden.

 

ONS AANBOD

Een onderzoekspositie van in totaal 4 jaar. De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 januari 2020. 

Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking) aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Solliciteren

Aanvragen moeten in het Nederlands worden ingediend en uit één pdf-bestand bestaan. De aanvraag bevat:

 • Een gedetailleerd CV, inclusief een overzicht van studieresultaten (cijfers)
 • Een motivatiebrief (maximaal twee pagina's, dubbele spatie, lettertype 12) waarin uw relevante persoonlijke achtergrond en interesse in een academische carrière en in deze doctoraatspositie in het bijzonder worden uitgelegd
 • Contactgegevens van (minimaal) twee (academische) referenten

 

Aanvragen mogen via e-mail rechtstreeks naar Bart Soenens () worden gestuurd, ten laatste tegen 15 december (maar liefst zo snel mogelijk). Na een eerste screening zullen de interviews plaatsvinden eind december (via Skype of MS Teams).