PhD Student

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 14, 2020 09:21
Vakgroep/directie/dienst
DI04 - Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
master in de bio-ingenieurswetenschappen, master diergeneeskunde
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

We verwelkomen kandidaturen voor een doctoraatstudent verbonden aan het laboratorium voor Immunologie (Prof. Dr. Eric Cox, Dr. Bert Devriendt; vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie, faculteit Diergeneeskunde, UGent) en het Laboratorium voor Immunologie en Biotechnologie van de dierlijke cel (Prof. Dr. D. Vanromapy, vakgroep Moleculaire Biotechnologie, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent).

De opkomst en verspreiding van antimicrobiële resistentie vormt een grote bedreiging voor zowel mens als dier. De zoektocht naar alternatieven is dringend. Een mogelijk alternatief is het melkeiwit lactoferrine, dat zowel een antimicrobiële, protease als immuunstimulerende werking heeft. Uit recent onderzoek hebben we sterke aanwijzingen dat diersoort-specifieke lactoferrines effectiever infecties controleren bij rund en pluimvee. Om na te gaan of dit ook zo is bij het varken werd recombinant porcien lactoferrine geproduceerd. We weten dat dit eenzelfde antimicrobiële werking heeft en even efficiënt virulentiefactoren van pathogene Escherichia coli knipt dan het natieve lactoferrine. Enterotoxigene E. coli spelen bij het varken een belangrijke rol bij speendiarree, terwijl andere E. coli stammen dan weer de oorzaak zouden kunnen zijn van chronische darminfecties, vergelijkbaar met de ziekte van Crohn bij de mens. Je takenpakket bestaat erin om na te gaan of dit lactoferrine de aangeboren afweer ter hoogte van de dunne darm epitheelcellen (antimicrobieële peptiden; pro-inflammatoire cytokines, …) kan activeren en de kolonisatie van het epitheel met pathogene bacteriën kan verminderen. Daarnaast zal je ook nagaan of er een effect is op het darmmicrobioom en metaboloom.

Functieprofiel

  • Je bent houder van een diploma van master in de bio-ingenieurswetenschappen of master diergeneeskunde
  • Je hebt interesse in wetenschappelijk onderzoek om een doctoraatstitel te behalen.
  • Je hebt interesse in diergezondheid en het immuunsysteem.
  • Algemene vaardigheden: je bent zelfstandig en kan goed functioneren in een team, je bent kritisch, je hebt plannings- en organisatievaardigheden, je hebt communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels.
  •  Pluspunt: Je hebt ervaring met celculturen; je hebt een getuigschrift Proefdierkunde.

Solliciteren

Gelieve een email te sturen, niet later dan dinsdag 14 juli 2020, naar:

• Prof. Dr. Eric Cox ()

• Dr. B. Devriendt ()

• Prof. Dr. D. Vanrompay ()

Volgende documenten moeten in bijlage aanwezig zijn: motivatiebrief, CV, een kopie van het hoogste diploma en een overzicht van de studieresultaten. Selectieprocedure:

• Onderzoek van bijlages (CV, motivatiebrief)

• Selectie interviews

Voorziene startdatum doctoraatspositie: 1 september 2020.

U wordt aangeworven op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn bepalend, ongeacht geslacht, religie, etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of enige handicap.

Voor meer informatie over de inhoud van het project en de vacature, contacteer bovenstaande onderzoekers. Je kan ook telefonisch contact opnemen 0471588843