PhD Student

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 15, 2020 23:59
Vakgroep/directie/dienst
GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Personeelscategorie
Doctoraatsbursaal
Type contract
Bepaalde tijd
Diploma
Je bezit tegen september 2020 een diploma van Master in de Biomedische Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie, Milieuwetenschappen, Bio-informatica, Geneeskunde, Farmacie, Verpleegwetenschappen of een gelijkaardige opleiding
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg aan UGent en Milieukunde UHasselt hebben samen voor 48 maanden een voltijdse betrekking vacant voor een doctoraatsstudent. De aanwerving kadert binnen een vierjarig onderzoeksproject in het gebied van de preventieve geneeskunde gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) met als titel: “Exposoom vroeg in het leven in relatie met appetijt hormonen en darmmicrobioom”. Het doctoraat zal gelinkt zijn aan lopend Vlaams longitudinaal onderzoek: een 4-jaar follow-up na geboorte (ENVIRonAGE aan UHasselt) en een 10-jaar follow-up bij adolescenten (ChiBS aan UGent). Binnen dit onderzoek is reeds een uitgebreide dataset beschikbaar die informatie geeft over determinanten van gezondheid, zoals voedingsgewoonten, bewegingspatroon, slaapgewoonten, stress, luchtvervuiling, woonomgeving,… Daarnaast bevat de dataset ook informatie over gezondheidsindicatoren en verschillende biologische merkers (o.a. hormonen, vitaminestatus, cortisol, enz…). Binnen dit doctoraat is het de bedoeling om na te gaan wat de associatie is tussen het “exposoom” (stress, groene omgeving, luchtverontreiniging, voeding, beweging; plus de onderlinge interactie van deze factoren) en regulatie van de voedselinname (gastro-intestinale hormonen en eetgedrag). Vervolgens is het de bedoeling na te gaan of en hoe het darmmicrobioom en inflammatie hierin een onderliggend mechanisme zijn en mee kunnen leiden tot een ongezonde lichaamssamenstelling.

Jouw praktische onderzoeksopdracht bestaat uit wetenschappelijk onderzoek verrichten in het kader van bovenstaand onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat; dit houdt in:

 • Het uitvoeren van veldwerk om gegevens te verzamelen over psychosociale stress, groene omgeving, luchtverontreiniging, voeding, beweging, appetijt, microbioom, inflammatie en lichaamssamenstelling, zowel via vragenlijsten als via geavanceerde lab-analyses.
 • Grondige studie van de literatuur die verband houdt met de belangrijkste onderzoeksvragen in dit project
 • Datamanagement en statistische verwerking van verzamelde gegevens in functie van verschillende onderzoeksvragen
 • Uitschrijven van onderzoeksresultaten in hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften
 • Presenteren van je onderzoek op nationale en internationale congressen. Overleg met de andere betrokken onderzoekers zal op regelmatige basis gebeuren.

Functieprofiel

 • Je bezit tegen september 2020 een diploma van Master in de Geneeskunde, Farmacie, Biomedische Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, Milieuwetenschappen, Bio-informatica of een gelijkaardige opleiding
 • Je bent sterk gemotiveerd om hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te verrichten dat leidt tot een doctoraat
 • Je functioneert goed in (een internationaal) team maar kan ook zelfstandig werken en plannen
 • Je hebt levendige interesse in epidemiologisch en moleculair onderzoek, en hebt een goede statistische vaardigheid
 •  Je spreekt en schrijft vlot wetenschappelijk Engels
 •  Je bent bereid afwisselend in Gent en Hasselt te werken (thuiswerken is toegestaan buiten de veldwerk en labo-periodes)
 •  Pluspunten: je kan deelnemers enthousiasmeren, je hebt ervaring in statistisch programma R, je hebt certificaat als bloedafnemer

Solliciteren

Stuur uiterlijk op 15 juli 2020 uw motivatiebrief en uitgebreid Curriculum Vitae (inclusief studieresultaten en een afschrift van het vereiste diploma) naar de 3 promotoren tegelijkertijd t.a.v. Prof. Tim Nawrot (), Prof. Stefaan De Henauw () en dr. Nathalie Michels (). Meer informatie over de vacature kan bekomen worden via bovenstaande emailadressen. Na een voorselectie op basis van de kandidatuur zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Voltijds contract met aanvang ten vroegste op 21.09.2020.